Thu thuế nội địa của Đồng Nai nửa đầu năm tăng trưởng khá

Theo Sỹ Tuyên/TTXVN

Cục Thống kê Đồng Nai cho biết, thu ngân sách của Đồng Nai trong 6 tháng đầu năm 2019 có mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm 2018.

Kiểm tra thông quan hàng tại Chi cục Hải quan Nhơn Trạch.
Kiểm tra thông quan hàng tại Chi cục Hải quan Nhơn Trạch.

Theo đó, thu ngân sách trên địa bàn đạt gần 26.500 tỷ đồng, tăng 20,8% so với cùng kỳ; trong đó, nguồn thu thuế nội địa có mức tăng trưởng ấn tượng, đạt 16.937 tỷ đồng, tăng 32,4% so với cùng kỳ năm 2018.

Theo Cục Thống kê Đồng Nai, phần lớn các khoản thu thuế nội địa trong nửa đầu năm 2019 tăng khá, đặc biệt nguồn thu thuế từ các doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh Đồng Nai tăng đến 166% so với cùng kỳ, đạt 970 tỷ đồng; thu từ các doanh nghiệp nhà nước trung ương trên địa bàn tăng 12,78% đạt 935 tỷ đồng; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 45,95%, đạt 5.710 tỷ đồng; thu từ khối kinh tế tư nhân tăng 11%, đạt 2.130 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, nguồn thu từ lĩnh vực xuất, nhập khẩu trong 6 tháng đầu năm đạt 8.547 tỷ đồng, tăng 3,1% cùng kỳ và đạt 50% dự toán năm.

Theo đánh giá của UBND tỉnh Đồng Nai, thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm tăng khá so với cùng kỳ do hoạt động sản xuất kinh doanh các doanh nghiệp khởi sắc do mở rộng đầu tư mang lại hiệu quả, dẫn đến số nộp tăng cao.

Ngoài ra, Cục thuế Đồng Nai cho biết thời gian qua đơn vị đẩy mạnh các hoạt động chống thất thu thuế, xử lý và thu hồi nợ thuế; tăng cường thanh tra và không để phát sinh nợ mới; chống chuyển giá…

Đối với thuế xuất nhập khẩu, Hải quan Đồng Nai đã đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện hải quan điện tử, đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ, hợp tác chặt chẽ từ phía các cộng đồng doanh nghiệp.

Ngoài ra, UBND tỉnh Đồng Nai, cho rằng việc phối hợp thu ngân sách nhà nước giữa các ngân hàng thương mại với Kho bạc Nhà nước tỉnh đã tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình làm thủ tục và thông quan hàng hóa được nhanh chóng, góp phần tăng thu ngân sách trên địa bàn.