Quyết tâm giải ngân vốn đầu tư công đạt kết quả cao nhất


Công tác giải ngân vốn đầu tư công luôn được lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp, các chủ đầu tư đặc biệt quan tâm, phấn đấu đạt kết quả cao nhất.

Khan hiếm cát san lấp đang ảnh hưởng đến tiến độ của nhiều công trình xây dựng. Ảnh: TN
Khan hiếm cát san lấp đang ảnh hưởng đến tiến độ của nhiều công trình xây dựng. Ảnh: TN

Giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Đồng Tháp năm qua là 5.369,932 tỷ đồng/6.032,873 tỷ đồng, đạt 89,01% so với kế hoạch tỉnh giao, cao hơn 12,45% so với cùng kỳ (năm 2021 đạt 76,56%) và có tỷ lệ cao nhất từ năm 2016 - 2021.

Đồng thời giải ngân đạt 90,35% so với kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ giao. Trường hợp không kể 100 tỷ đồng nguồn sử dụng đất cấp tỉnh và phần vốn ngân sách Trung ương tỉnh đề nghị Trung ương xem xét điều chuyển sang các địa phương khác, do không giải ngân hết (gồm: 241,3 tỷ đồng vốn ODA và 51 tỷ đồng vốn ngân sách Trung ương), tỉnh giải ngân đạt 95,87% so với kế hoạch tỉnh giao. Cao hơn 19,31% so với cùng kỳ (năm 2021 đạt 76,56%). Dù đạt kết quả khá cao, nhưng nhìn chung, việc giải ngân kế hoạch vốn năm 2022 chưa đạt 100%, do  nhiều nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan.

Qua rà soát, tỉnh nhận thấy các dự án sử dụng vốn ODA giải ngân rất thấp làm ảnh hưởng đến tỷ lệ giải ngân chung của tỉnh (số vốn ODA không giải ngân hết là 372,814 tỷ đồng, chiếm 6,18% tổng vốn năm 2022 của tỉnh). Do quy trình triển khai thực hiện mất rất nhiều thời gian, phải thực hiện theo quy định của nhà tài trợ, tất cả các thủ tục lựa chọn nhà thầu, hợp đồng, giải ngân... phải gửi đến nhà tài trợ nên thời gian thực hiện kéo dài.

Công tác giải phóng mặt bằng (gồm: khảo sát đo đạc, xử lý bản đồ địa chính, thông báo thu hồi đất, trình phê duyệt phương án giá đất, hội đồng thẩm định giá đất... khoảng 224 ngày). 

Mất rất nhiều thời gian và đang tiếp tục là điểm nghẽn lớn nhất ảnh hưởng đến tỷ lệ giải ngân của tỉnh trong việc thúc đẩy tiến độ triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn của các dự án, chủ yếu do một số địa phương được giao nhiệm vụ giải phóng mặt bằng triển khai còn chậm (nhất là khâu thẩm định các điều kiện bồi thường và giải quyết khiếu nại của người dân).

Sự phối hợp chưa chặt chẽ với các sở, ban, ngành tỉnh cũng như thực hiện chưa quyết liệt, làm phát sinh khiếu nại, kéo dài thời gian, ảnh hưởng lớn đến tiến độ chung của dự án, nhất là các dự án giao thông trọng điểm đi qua nhiều địa bàn.

Khâu tổ chức thực hiện của một số chủ đầu tư còn thiếu sự quyết liệt, chưa sát sao, chưa chủ động trong việc kiểm tra, kiểm soát để thúc đẩy, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc hoặc báo cáo cấp thẩm quyền xem xét, giải quyết dẫn đến chậm giải ngân.

Các dự án thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia triển khai còn rất chậm do địa phương nhận được thông báo giao vốn của Trung ương vào giữa tháng 6/2022 và Trung ương ban hành các văn ban hướng dẫn chưa kịp thời dẫn đến các chủ đầu tư thụ động trong việc triển khai thủ tục đầu tư.

Mặt khác, một số địa phương giao cho UBND cấp xã thực hiện thủ tục đầu tư mà thiếu hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra dẫn đến khi triển khai danh mục chi tiết phải điều chỉnh.

Tổng số kế hoạch đầu tư công năm 2023 (kể cả vốn năm 2022 kéo dài chuyển sang) của tỉnh Đồng Tháp là 6.006,491 tỷ đồng. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa yêu cầu các ngành, địa phương phát huy kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2022, tập trung tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc để cả năm 2023 giải ngân vốn đạt kết quả cao nhất.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, để đảm bảo tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 đạt tỷ lệ cao nhất, các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố sử dụng vốn đầu tư công khẩn trương phân bổ, giao chi tiết 100% kế hoạch vốn năm 2023 nhập dự toán các dự án trên Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS) ngay trong quý I/2023;

Xây dựng kế hoạch giải ngân kế hoạch vốn năm 2023 và phân công cụ thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị, bộ phận trực tiếp phụ trách, chỉ đạo việc giải ngân, thường xuyên kiểm tra tiến độ tại thực địa, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với từng dự án; Tổ chức giao ban định kỳ hằng tuần với các cơ quan chủ quản, chủ đầu tư về tình hình thực hiện các dự án, giải ngân kế hoạch đầu tư công, nhất là công tác giải phóng mặt bằng; định kỳ hằng quý rà soát.  Đề xuất điều chuyển kế hoạch vốn giữa các dự án chậm giải ngân sang các dự án có tiến độ giải ngân tốt, còn thiếu vốn.

UBND tỉnh Đồng Tháp giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát lại kế hoạch tổng thể từng dự án để làm cơ sở đôn đốc, tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện, nhất là các dự án lớn, công trình quan trọng sử dụng nhiều nguồn vốn.

Kịp thời báo cáo UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh nội bộ kế hoạch vốn hằng năm của chủ đầu tư để phù hợp với tiến độ thực hiện giữa các dự án; thường xuyên theo dõi tình hình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023 và trung hạn để kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, bảo đảm giải ngân vốn đầu tư công đạt kết quả tốt nhất.

Theo TN/ Báo Đồng Tháp