Chi bộ Văn phòng Đảng ủy Bộ Tài chính:

Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025

Văn Trường

Chiều 20/9/2022, tại trụ sở cơ quan Bộ Tài chính, Chi bộ Văn phòng Đảng ủy Bộ Tài chính đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Đại hội đã tín nhiệm bầu đồng chí Khổng Văn Ngư - Phó Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ giữ chức Bí thư Chi bộ Văn phòng Đảng ủy Bộ nhiệm kỳ 2022-2055.

Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Hữu Thân - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tài chính; đồng chí Hà Duy Tùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Bộ Tài chính, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế (Bộ Tài chính) và toàn thể 12 đảng viên của Chi bộ Văn phòng Đảng ủy Bộ Tài chính.

Lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Hữu Thân cho biết, Đại hội Đảng là dịp sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng. Theo quy định của Điều lệ Đảng, Đại hội của các chi bộ trực thuộc 5 năm tiến hành 2 lần. Với tinh thần đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức Đảng, chất lượng đảng viên tin tưởng Đại hội Chi bộ Văn phòng Đảng ủy Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2022-2025 sẽ thành công tốt đẹp.

Tại Đại hội Chi bộ lần này, các đồng chí đảng viên cần đánh giá đầy đủ, toàn diện sâu sắc kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Chi bộ trong nhiệm kỳ qua; đưa ra các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2022-2025; đồng thời, thực hiện kiểm điểm, đánh giá công tác của cấp ủy, công tác lãnh đạo của cấp ủy trong nhiệm kỳ qua, rút ra những bài học kinh nghiệm để cấp ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của Chi bộ trong nhiệm kỳ mới đạt những kết quả tích cực, xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Đại hội có nhiệm vụ rất quan trọng là bầu ra cấp ủy, chức danh Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ mới để trực tiếp phân công theo dõi, quản lý lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ của Chi bộ. Với điều kiện, yêu cầu cấp ủy nhiệm kỳ mới có đủ khả năng, đủ phẩm chất, đủ năng lực, đủ bản lĩnh để lãnh đạo Chi bộ thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

“Với yêu cầu quan trọng đó, đề nghị các đồng chí đảng viên trong Chi bộ phát huy trí tuệ thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình để hoàn thành hai nội dung cơ bản của Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025”, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Nguyễn Hữu Thân nhấn mạnh.

Báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội nêu rõ, trong nhiệm kỳ 2020-2022, Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn thể cán bộ, đảng viên thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Văn phòng Đảng ủy Bộ đã tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ chỉ đạo triển khai tổ chức Đại hội đảng các cấp theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2020 của Bộ Chính trị phù hợp với tình hình của Bộ Tài chính; xây dựng báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2020-2025; xây dựng Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2015-2020 và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2020-2025.

Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025 - Ảnh 1Đại hội Chi bộ Văn phòng Đảng ủy nhiệm kỳ 2022-2025.

Bên cạnh đó, Văn phòng Đảng ủy tham mưu Đảng ủy Bộ Tài chính ban hành các văn bản như: Nghị quyết về “Nâng cao chất lượng học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng trong giai đoạn mới”; Nghị quyết về kiện toàn, sắp xếp tổ chức các đảng bộ, chi bộ thuộc loại hình doanh nghiệp, hiệp hội; Kế hoạch thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”...

Đồng thời, Văn phòng Đảng ủy tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ ban hành Kết luận tiêu chuẩn chính trị cho trên 2.800 đồng chí lãnh đạo (quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và tham gia cấp ủy) của các tổ chức đảng trực thuộc; ban hành quyết định quy hoạch cấp ủy cho trên 100 đồng chí; thực hiện quy trình kết nạp đảng viên mới, chuyển đảng chính thức đảm bảo đúng quy định Điều lệ Đảng.

Trong công tác kiểm tra, giám sát, Văn phòng Đảng ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ tổ chức kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng trực thuộc để kịp thời kiểm điểm những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra sau kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương; thành lập đoàn kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với 07 tổ chức đảng trực thuộc.

Chi bộ đã thực hiện nghiêm túc việc xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát cho cả nhiệm kỳ và chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm trên cơ sở bám sát các nội dung kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Bộ; thực hiện tốt việc giám sát thường xuyên đối với đảng viên thông qua sinh hoạt đảng; kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng đảng viên hàng năm. Nhờ đó, trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ không có đảng viên bị thi hành kỷ luật của Đảng, không có đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Bên cạnh chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị, trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ Văn phòng Đảng ủy Bộ luôn quan tâm thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho toàn thể cán bộ, đảng viên thông qua việc tuyên truyền, phổ biến kịp thời Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) và các nghị quyết, chỉ thị, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương đến toàn thể đảng viên tại các buổi sinh hoạt chi bộ thường kỳ. Đồng thời, Chi ủy thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng và những đề xuất, kiến nghị của các đảng viên qua đó có các biện pháp giải quyết kịp thời, không để xảy ra tiêu cực trong cơ quan, đơn vị.

Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025 - Ảnh 2Đồng chí Nguyễn Hữu Thân - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ tặng hoa chúc mừng Chi ủy Văn phòng Đảng ủy Bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Chi bộ đã thực hiện nghiêm các nhiệm vụ, giải pháp và quán triệt đến toàn thể đảng viên về nhận diện, chủ động ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân theo Nghị quyết gắn với kiểm điểm hằng năm: đồng chí Bí thư chi bộ, đồng thời là người đứng đầu Văn phòng Đảng ủy gương mẫu, tự giác kiểm điểm trước để cấp dưới học tập, làm theo. Toàn thể đảng viên trong Chi bộ đã cam kết, tu dưỡng rèn luyện và giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ luôn khuyến khích các đảng viên phát huy tinh thần đấu tranh, phê bình để nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng; thực hiện quản lý và phân công công tác cho từng đảng viên. 

Có thể đánh giá, nhiệm kỳ 2020-2022, Chi bộ Văn phòng Đảng ủy Bộ đã phối hợp với lãnh đạo đơn vị, chỉ đạo toàn thể cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn theo chương trình công tác được giao; chủ động tham mưu xây dựng các nghị quyết, kế hoạch, chương trình hành động, quy chế; tích cực tham mưu cụ thể hóa các nội dung thực hiện công tác đảng và triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng đến cán bộ, đảng viên trong chi bộ...

06 nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ mới

Tại Đại hội, Chi bộ Văn phòng Đảng ủy Bộ Tài chính đã thông qua phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2025 với mục tiêu: Phát huy tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ đảng viên; lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ của đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng bộ Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2020-2025; Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ lý luận và năng lực thực tiễn; tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng...

Để hiện thực hóa các mục tiêu này, Chi bộ đã đề ra một số giải pháp trọng tâm sau:

Một là, tăng cường tuyên truyền giáo dục để cán bộ đảng viên nhận thức đầy đủ, sâu sắc ý nghĩa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng về nêu gương, nâng cao bản lĩnh chính trị, tính tiên phong, gương mẫu, năng động, sáng tạo của cán bộ, đảng viên.

Hai là, lấy hiệu quả, chất lượng thực tế công tác xây dựng Đảng về tư tưởng chính trị nhằm nhận diện, phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò lãnh đạo, hạt nhân chính trị của tổ chức đảng.

Ba là, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy; thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, nhất là tự phê bình và phê bình; thực hiện nghiêm túc quy định về sinh hoạt đảng hai chiều, giữ mối liên hệ với cấp ủy Đảng cơ sở nơi đảng viên và gia đình cư trú.

Bốn là, tiếp tục tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát; công tác bảo vệ chính trị nội bộ cho cán bộ, đảng viên trong Chi bộ.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội.

Năm là, tập trung cải cách thủ tục hành chính trong thực hiện công tác đảng; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ.

Sáu là, quan tâm, chăm lo giải quyết các nguyện vọng chính đáng của đoàn viên công đoàn; nâng cao tính thiết thực, hiệu quả trong các hoạt động của đoàn viên trong đơn vị.

Sau thời gian làm việc nghiêm túc, phát huy tinh thần tập trung dân chủ, Đại hội đã tín nhiệm bầu đồng chí Khổng Văn Ngư - Phó Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ giữ chức Bí thư Chi bộ; bầu đồng chí Trương Hùng Sơn - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Bộ giữ chức Phó Bí thư Chi bộ Văn phòng Đảng ủy Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2022-2025. Đại hội cũng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Chi bộ Văn phòng Đảng ủy Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2022-2025.