Rà soát việc trang bị ô tô chuyên dùng khác phục vụ nhiệm vụ đặc thù

Ngọc Ánh

Bộ Tài chính vừa có Công văn số 2127/BTC-QLCS gửi các bộ, ngành, HĐND, UBND các tỉnh, thành phố về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng khác phục vụ nhiệm vụ đặc thù theo quy định tại Khoản 7 Điều 17 Nghị định số 04/2019/NĐ-CP.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Theo đó, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành và địa phương căn cứ nhu cầu và thực tế rà soát việc trang bị xe ô tô chuyên dùng khác phục vụ nhiệm vụ đặc thù.

Công văn nêu rõ, trường hợp cần thiết phải trang bị ô tô chuyên dùng khác phục vụ nhiệm vụ đặc thù, các bộ, ngành và UBND các tỉnh (sau khi có ý kiến thống nhất của ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, thường trực HĐND tỉnh) có văn bản kèm hồ sơ liên quan về đối tượng sử dụng, chủng loại, số lượng, mức giá tối đa báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt. Đồng thời, gửi Bộ Tài chính 1 bộ hồ sơ để thẩm định, đề xuất, trình Thủ tướng Chính phủ theo chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ.

Công văn này của Bộ Tài chính nhằm thực hiện ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại Điểm a Mục 2 Công văn số 663/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng khác phục vụ nhiệm vụ đặc thù của địa phương theo quy định.