Rà soát vốn trái phiếu Chính phủ chưa giải ngân

Theo daibieunhandan.vn

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có văn bản đề nghị các bộ, ngành, trung ương; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát số liệu cắt giảm, điều chuyển kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ chưa giải ngân các năm 2012, 2013, 2014 và 2015.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Công văn nêu rõ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự kiến báo cáo Thủ tướng Chính phủ cắt giảm, thu hồi về ngân sách trung ương 16.718,395 tỷ đồng, trong đó: 16.176,14 tỷ đồng chưa giải ngân kế hoạch các năm 2012-2015 không còn nhu cầu sử dụng và 542,255 tỷ đồng giải ngân vượt kế hoạch các năm.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đề nghị các bộ, ngành, trung ương và địa phương rà soát báo cáo đầy đủ danh mục dự án còn vốn trái phiếu Chính phủ chưa giải ngân kế hoạch các năm 2012, 2013, 2014, 2015.

Đối với các dự án có số liệu giải ngân khác so với báo cáo của Bộ Tài chính tại văn bản số 9762/BTC- ĐT ngày 14/7/2016 và thông tin số liệu khác, đề nghị cung cấp xác nhận của Bộ Tài chính hoặc Kho bạc Nhà nước nơi mở tài khoản giao dịch và các tài liệu liên quan để có cơ sở báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Đối với các dự án giải ngân vượt kế hoạch các năm, đề nghị các bộ, ngành, địa phương giải trình và cung cấp các căn cứ cụ thể. Riêng 3 tỉnh Thái Bình, Quảng Ngãi, Đồng Nai làm rõ về số vốn giải ngân vượt kế hoạch các năm; nguồn vốn giải ngân vượt so với kế hoạch được giao;...

Để có căn cứ báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ sung vốn trái phiếu Chính phủ không còn nhu cầu sử dụng để thu hồi các khoản ứng trước và thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản nêu trên, đề nghị các bộ, ngành, trung ương và địa phương bổ sung thông tin về lũy kế vốn bố trí đến hết kế hoạch năm 2016 của các dự án… và đề xuất bổ sung vốn trái phiếu Chính phủ để thu hồi các khoản ứng trước, thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản (không bố trí vốn thanh toán các khoản nợ xây dựng cơ bản phát sinh sau ngày 31/12/2014 và các khoản nợ xây dựng cơ bản đến ngày 31/5/2015 chưa được nghiệm thu theo quy định).