Sản xuất khởi sắc, Vinachem lãi 815 tỷ trong 6 tháng đầu năm

Lê Anh

Theo thông tin từ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem), doanh thu cộng hợp của Tập đoàn trong 6 tháng đầu năm ước đạt 31.308 tỷ đồng, bằng 55% kế hoạch năm. Lợi nhuận cộng hợp toàn Tập đoàn 6 tháng đầu năm 2024 ước đạt 815 tỷ đồng.

Vinachem sẽ đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tuyệt đối không để xảy ra việc thiếu quặng cho các nhà máy.
Vinachem sẽ đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tuyệt đối không để xảy ra việc thiếu quặng cho các nhà máy.

Dù tình hình kinh tế trong nước và thế giới còn nhiều khó khăn, thách thức, song với sự nỗ lực, cố gắng thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh trong 6 tháng đầu năm 2024, Vinachem đã thu được những tín hiệu khởi sắc. Nửa đầu năm 2024, Vinachem nộp ngân sách nhà nước ước đạt 1.118 tỷ đồng bằng 62% so với kế hoạch năm 2024.

Doanh thu cộng hợp toàn Tập đoàn 6 tháng đầu năm ước đạt 29.595 tỷ đồng, bằng 52% kế hoạch năm, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2023. Lợi nhuận cộng hợp toàn Tập đoàn 6 tháng đầu năm 2024 ước đạt 815 tỷ đồng.

 

Trong 6 tháng đầu năm, ở nhóm công ty con, giá trị sản xuất theo giá thực tế ước đạt 27.136 tỷ đồng, bằng 51% kế hoạch năm, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2023.

Trong đó, một số đơn vị có lãi tăng so với cùng kỳ năm 2023 như: Công ty cổ phần DAP-Vinachem bằng 46 lần, Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền bằng 5 lần, Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Cần Thơ bằng 4 lần, Công ty cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam bằng 2 lần cùng kỳ.

Xu hướng kinh tế chủ đạo trong thời gian tới được các chuyên gia kinh tế đánh giá vẫn là nguồn cung tăng, nhu cầu chưa được cải thiện đi đôi với giá cả hàng hóa chưa có dấu hiệu tăng mạnh mẽ trở lại. Trong khi, Vinachem và các đơn vị thành viên đề ra mục tiêu doanh thu nửa cuối năm 2024 là 26.961 tỷ đồng; Lợi nhuận cộng hợp 6 tháng cuối năm 2024 đạt 1.095 tỷ đồng. “Đây sẽ là thách thức lớn cho các đơn vị trong Tập đoàn 6 tháng cuối năm”, ông Nguyễn Hữu Tú - Phó Tổng Giám đốc Vinachem nhấn mạnh.

Do vậy, trong 6 tháng cuối năm, lãnh đạo Vinachem yêu cầu các đơn vị phấn đấu hoàn thành cao nhất mục tiêu sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2024; nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, bảo toàn phát triển các nguồn lực Nhà nước giao; đổi mới, hiện đại hóa doanh nghiệp; chủ động linh hoạt triển khai hiệu quả các giải pháp về quản trị vật tư nguyên liệu; tiết kiệm chống lãng phí; tăng cường kiểm tra, kiểm soát nội bộ...

Bên cạnh đó, sắp xếp lại công ty mẹ, đảm bảo cơ cấu lại Tập đoàn hợp lý, phát huy vai trò chủ đạo trong ngành Công nghiệp hóa chất; nghiên cứu đầu tư có hiệu quả một số sản phẩm hóa chất có công nghệ hiện đại, thân thiện môi trường, đáp ứng nhu cầu của thị trường…

Đối với các đơn vị thuộc Đề án xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành Công Thương, lãnh đạo Vinachem đề nghị cần chủ động xây dựng phương án ổn định sản xuất; gắn sản xuất với thị trường để đảm bảo tồn kho hợp lý, giảm chi phí, tăng tính cạnh tranh.