SCIC sẽ thoái vốn 19 tỷ đồng tại CTCP Công trình Giao thông Bình Thuận


Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vồn Nhà nước (SCIC) sẽ bán đấu giá thoái vốn số cổ phần sở hữu tại CTCP Công trình Giao thông Bình Thuận tương đương 92,10% vốn điều lệ.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Cụ thể, ngày 29/11, tại HNX, SCIC sẽ bán đấu giá thoái vốn số cổ phần sở hữu tại CTCP Công trình Giao thông Bình Thuận, gồm 1.905.177 cổ phần (19,05 tỷ đồng theo mệnh giá), tương đương 92,10% vốn điều lệ với mức giá khởi điểm 12.600 đồng/cổ phần.

CTCP Công trình Giao thông Bình Thuận là doanh nghiệp Nhà nước, được thành lập năm 2010. Năm 2015, công ty chuyển đổi mô hình sang công ty cổ phần. Năm 2017, quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước của công ty được chuyển giao từ UBND tỉnh Bình Thuận sang SCIC.

SCIC cũng là cổ đông nắm giữ cổ phần chi phối của công ty với tỷ lệ nắm giữ 92,10%. Vốn điều lệ hiện nay của công ty đạt 20,68 tỷ đồng.

Ngành nghề kinh doanh chủ yếu của công ty là xây dựng công trình đường sắt và đường bộ, doanh thu đến từ mảng hoạt động này chiếm đến 95% tổng doanh thu.

Năm 2017, 2018 với sự tăng trưởng trong doanh thu, lợi nhuận sau thuế của công ty đạt tương ứng 277 và 161 triệu đồng. Tuy vậy khoản mục lỗ lũy kế của công ty tính đến năm 2018 là hơn 5,54 tỷ đồng do năm 2016 công ty thua lỗ với mức lỗ hơn 4,8 tỷ đồng.

Hiện tại công ty quản lý và sử dụng 9 khu đất có tổng diện tích 21.475,5 m2 tại tỉnh Bình Thuận. Khu đất là đất được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất và được trả tiền hàng năm.

Bảng 1: Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 – 2018

                                                                                        Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu

Năm 2017

Năm 2018

% tăng giảm

Tổng giá trị tài sản

59

49

-16,68

Doanh thu thuần

27

25

-7,34

Lợi nhuận sau thuế

277

161

-41,72

LNST/Vốn CSH (%)

1,87

1,07

-

LNST/Tổng tài sản (%)

0,47

0,29

-

Tỷ lệ chi trả cổ tức (%)

-

-

-

Nguồn: BCTC kiểm toán  năm 2017, 2018 của công ty

Bảng 2: Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2019

                                                                                        Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ tiêu

Năm 2019

% tăng giảm

Doanh thu thuần

27.320

6,03

Lợi nhuận sau thuế

400

147,14

Cổ tức (%)

-

-

Nguồn: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của công ty