SCIC sẽ thoái vốn hơn 175 tỷ đồng tại CIENCO5

Song Ngư

Hơn 17,5 triệu cổ phần của Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 5 - CTCP (CIENCO5) sẽ được bán đấu giá trọn lô tới đây.

Cụ thể, ngày 20/3, tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) sẽ bán đấu giá trọn lô để thoái vốn số cổ phần sở hữu tại Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 5 - CTCP (CIENCO5), gồm 17.560.000 cổ phần (175,6 tỷ đồng theo mệnh giá), tương đương 40% vốn điều lệ. Được biết, mức giá khởi điểm dự kiến sẽ là 19.300 đồng/cổ phần.

CIENCO5 là Tổng công ty Nhà nước, được thành lập năm 1995. Năm 2010, công ty chuyển đổi mô hình sang hình thức công ty mẹ - công ty con. Năm 2013, Tổng công ty triển khai cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Xây dựng Công trình Giao thông 5. Từ ngày 2/6/2014, Tổng công ty chính thức hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần.

Cổ đông nắm giữ trên 5% vốn điều lệ của CIENCO5 gồm: SCIC (nắm giữ 40%), CTCP Đầu tư Hải phát (38,68%), CTCP Đầu tư Hải Phát Thủ Đô (15,50%), 3 cổ đông lớn của Tổng công ty nắm giữ tới 94,18% vốn điều lệ.

Ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Tổng công ty là xây dựng các công trình giao thông. Một số các dự án tiêu biểu của CIENCO5 gồm dự án đường Hồ Chí Minh, dự án nâng cấp QL 10, dự án đường cao tốc Sài Gòn - Trung Lương, dự án Nhiêu Lộc - Thị Nghè, dự án đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, dự án đường cao tốc Bắc Nam. Một số công trình cầu gồm cầu Bồng Sơn, cầu Tuyên Sơn, cầu Rạch Miễu, cầu Thạch Hội, cầu Hương An.

Hiện tại công ty quản lý và sử dụng khu đất có diện tích 1.063,5 m2 tại TP Đà Nẵng. Khu đất là đất được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất.

Bảng 1: Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 – 2018

                                                                                        Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu

Năm 2017

Năm 2018

% tăng giảm

Tổng giá trị tài sản

2.207

2.153

-2,48

Doanh thu thuần

489

275

-43,84

Lợi nhuận sau thuế

0,918

0,306

-66,57

LNST/Vốn CSH (%)

0,20

0,07

-

LNST/Tổng tài sản (%)

0,04

0,01

-

Tỷ lệ chi trả cổ tức (%)

0

0

-

Nguồn: BCTC kiểm toán  năm 2018 của Tổng công ty

Bảng 2: Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2019

                                                                                        Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu

Năm 2019

Năm 2020

Tổng doanh thu

466

667

Lợi nhuận sau thuế

5,2

9,6

Cổ tức (%)

-

-

Nguồn: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Tổng công ty