SCIC tiếp nhận 40% vốn điều lệ Nhà nước từ Tổng công ty LICOGI

PV.

Ngày 26/12, Bộ Xây dựng và Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) đã tổ chức lễ chuyển giao quyền đại diện sở hữu Nhà nước tại Tổng công ty LICOGI - CTCP sang SCIC theo quy định.

Lễ chuyển giao vốn điều lệ nhà nước tại Licogi sang SCIC. Nguồn: Internet
Lễ chuyển giao vốn điều lệ nhà nước tại Licogi sang SCIC. Nguồn: Internet

Theo biên bản chuyển giao ký kết, số cổ phần Nhà nước chuyển giao về SCIC là 36.640.691 cổ phần, chiếm 40,71% vốn điều lệ của LICOGI.

Lễ chuyển giao quyền đại diện sở hữu Nhà nước tại LICOGI sang SCIC đánh dấu khởi đầu mới cho quá trình phát triển của LICOGI. Đồng thời, Lễ chuyển giao đã thể hiện sự quyết liệt trong chỉ đạo lập hồ sơ và hoàn thiện các thủ tục chuyển giao quyền đại diện sở hữu Nhà nước của Bộ Xây dựng, thực hiện theo Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn và chuyển giao gia đoạn 2017 – 2020. 

Tại lễ chuyển giao, ông Nguyễn Đức Chi - Chủ tịch SCIC chia sẻ, sau khi tiếp nhận doanh nghiệp, SCIC mong muốn nhận được sự phối hợp của Bộ Xây dựng để thực hiện tốt công tác quản trị quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, giúp LICOGI tiếp tục phát triển trở thành niềm tự hào của không chỉ người lao động, mà còn là của Bộ Xây dựng và SCIC.

Về phía Bộ Xây dựng, Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh cũng mong muốn dưới sự quản lý phần vốn Nhà nước của SCIC, cùng với các cổ đông khác, LICOGI sẽ hoạt động tốt hơn, đáp ứng được định hướng của Nhà nước và doanh nghiệp, gia tăng giá trị phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.