Sẽ có “đột phá” thúc đẩy phát triển NSW, ASW

PV.

Để tạo chuyển biến rõ nét hơn nữa trong triển khai cơ chế một cửa ASEAN (ASW), cơ chế một cửa quốc gia (NSW) và tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, trong thời gian tới sẽ có giải pháp mang tính đột phá và triển khai mạnh mẽ ngay sau khi Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch hành động thúc đẩy phát triển NSW, ASW, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2018-2020.

Việc triển khai NSW, ASW và tạo thuận lợi thương mại đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần quan trọng cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm thời gian thông quan hàng hóa, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Nguồn: Internet
Việc triển khai NSW, ASW và tạo thuận lợi thương mại đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần quan trọng cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm thời gian thông quan hàng hóa, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Nguồn: Internet

Triển khai lộ trình thực hiện ASW, Việt Nam đã tích cực triển khai các điều kiện cần thiết cho NSW như một "bước đệm" trước khi hòa nhập vào ASW đối với các loại hình giao dịch xuất nhập khẩu và quá cảnh tại một số địa bàn trọng điểm. Với vai trò là cơ quan đầu mối, từ nhiều năm qua, Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính) đã tích cực thực hiện các bước, tiến tới thực hiện ASW theo đúng lộ trình cam kết.

Nhờ đó, đến nay việc triển khai NSW, ASW và tạo thuận lợi thương mại đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần quan trọng cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm thời gian thông quan hàng hóa, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Tính đến hết tháng 6/2018, đã có 53 thủ tục hành chính của 11 bộ, ngành được kết nối cơ chế một cửa quốc gia (chưa tính thủ tục trong lĩnh vực của Bộ Tài chính) với hơn 1,3 triệu hồ sơ của gần 22.400 doanh nghiệp.

Tuy nhiên, trước đòi hỏi cấp bách của cộng đồng doanh nghiệp và yêu cầu của Chính phủ về tạo chuyển biến đột phá trong thực hiện NSW, ASW và tạo thuận lợi thương mại, mới đây Bộ Tài chính đã xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch hành động thúc đẩy phát triển NSW, ASW, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu và tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2018 – 2020.

Theo đó, mục tiêu quan trọng đặt ra trong thời gian tới là tất cả thủ tục hành chính liên quan đến quản lý nhà nước đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, quá cảnh; Người và phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh được thực hiện qua NSW dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4.

Việt Nam sẽ tham gia và triển khai đầy đủ ASW theo đúng cam kết và lộ trình thực hiện của các nước ASEAN; Sẵn sàng về mặt kỹ thuật để kết nối và trao đổi thông tin với các đối tác thương mại ngoài ASEAN.

Toàn bộ cơ quan Chính phủ liên quan trực tiếp và gián tiếp sử dụng thông tin về hoạt động xuất nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa; Xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh người và phương tiện vận tải phải được kết nối và chia sẻ thông tin quản lý nhà nước thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia.

Công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu được thực hiện theo nguyên tắc chỉ kiểm tra tại cửa khẩu đối với các mặt hàng tác động đến an toàn xã hội, an ninh quốc gia, phải kiểm dịch hoặc ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người dân.

Đối với các mặt hàng khác, việc kiểm tra về chất lượng, hợp chuẩn, hợp quy chuyển sang hậu kiểm hoặc dựa trên đánh giá mức độ tuân thủ của DN, mức độ rủi ro của hàng hóa theo từng thời kỳ và phải dựa trên hệ thống các tiêu chuẩn, quy chuẩn cụ thể. Trường hợp không thể ban hành quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật thì phải có phương pháp kiểm tra công khai, minh bạch…