Sẽ điều chỉnh tăng dần mức lương tối thiểu vùng

Theo dddn.com.vn

(Tài chính) Dù đã được tăng 14,5% từ ngày 01/01/2015 nhưng mức lương này vẫn chưa bảo đảm được nhu cầu sống tối thiểu.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Thời gian tới, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sẽ tiếp tục rà soát, đánh giá, báo cáo cấp thẩm quyền nâng mức tiền lương tối đa đối với viên chức quản lý những doanh nghiệp có quy mô lớn, hiệu quả cao; đồng thời, tiếp tục điều chỉnh tăng dần mức lương tối thiểu vùng.

Chính phủ đã giao Hội đồng Tiền lương quốc gia tổ chức thương lượng, thỏa thuận mức lương tối thiểu vùng để khuyến nghị Chính phủ công bố. Việc điều chỉnh tiền lương tối thiểu phải được tính toán kỹ theo nguyên tắc kinh tế thị trường dựa trên thương lượng.

Hội đồng Tiền lương quốc gia sẽ theo dõi, đánh giá tình hình sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp, tình hình tiền lương, thu nhập, việc làm của người lao động trên thị trường, mức tăng trưởng kinh tế, chỉ số giá sinh hoạt để xây dựng lộ trình điều chỉnh.

Bên cạnh đó, năm 2015, Hội đồng Tiền lương quốc gia sẽ nghiên cứu các vấn đề tác động của tiền lương, tiền lương tối thiểu đến việc làm, thất nghiệp và các nội dung khác liên quan làm cơ sở cho việc điều chỉnh mức lương tối thiểu cho phù hợp với nguyên tắc kinh tế thị trường.

Từ ngày 1/1/2015 lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc trong các doanh nghiệp đã được tăng từ 250.000 đồng đến 400.000 đồng/tháng (14,5%) tùy theo vùng.