Thị trường chứng khoán phát sinh:

Sẽ sớm đi vào hoạt động

Theo baocongthuong.com.vn

(Tài chính) Một trong những chiến lược quan trọng phát triển thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam là thực hiện 2 đề án tái cấu trúc TTCK và xây dựng phát triển TTCK phái sinh. Việc phát triển thị trường nhạy cảm, phức tạp này đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ của cơ quan quản lý nhà nước cũng như sự sẵn sàng của các thành viên thị trường.

TS. Nguyễn Sơn- Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường- (Ủy ban Chứng khoán nhà nước- UBCKNN)- cho biết, các công cụ phái sinh là các sản phẩm tất yếu trong tiến trình phát triển ngày càng sâu, rộng và đa dạng của thị trường tài chính.

Tại Việt Nam, các công cụ phái sinh có nguồn gốc từ tiền tệ, hàng hóa đã được sử dụng từ nhiều năm nay. “Về lĩnh vực chứng khoán, bên cạnh các “sản phẩm truyền thống” như cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ… một số công cụ phái sinh đơn giản cũng bước đầu được sử dụng không chính thống (như quyền mua chứng khoán, hợp đồng quyền chọn, hợp đồng kỳ hạn…). Vì thế, đã đến lúc thị trường cần mở rộng thêm các sản phẩm mới, đa dạng hơn, hấp dẫn hơn như các chứng khoán phái sinh” - ông Sơn nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Thành Long - Phó Chủ tịch UBCKNN- nhấn mạnh: Chứng khoán phái sinh là công cụ rất quan trọng giúp cho nhà đầu tư thực hiện phòng ngừa rủi ro, sự phát triển của TTCK phái sinh sẽ có tác dụng hỗ trợ ngược lại thị trường cổ phiếu, trái phiếu.

Tuy nhiên, đây là loại thị trường phức tạp, cần phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ phía nhà đầu tư, thành viên thị trường cũng như cơ quan quản lý theo nguyên tắc từng bước, phát triển từ thấp đến cao, với mục tiêu bảo đảm an toàn hệ thống được đặt lên hàng đầu.

Nhận thức được tầm quan trọng của TTCK phái sinh, tháng 3/2014 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 366/QĐ-TTg phê duyệt Đề án xây dựng phát triển TTCK phái sinh với lộ trình đến năm 2016 sẽ đưa vào vận hành giao dịch chứng khoán phái sinh dựa trên tài sản cơ sở là chứng khoán.

Để chuẩn bị cho sự ra đời của TTCK phái sinh, hiện Bộ Tài chính đã xây dựng Dự thảo Nghị định về TTCK phái sinh gửi lấy ý kiến các bộ, ngành trình Chính phủ ban hành vào cuối năm 2014. Đồng thời, với việc chuẩn bị về pháp lý, UBCK, các sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký cũng đang chuẩn bị các vấn đề về hệ thống, cơ sở hạ tầng và thường xuyên tổ chức các hội thảo chuyên đề để nhà đầu tư cũng như các thành viên tham gia thị trường nắm rõ hơn về sản phẩm cũng như giao dịch trên TTCK phái sinh.

Tại hội thảo chuyên đề về chứng khoán phái sinh tổ chức cuối tuần qua tại TP. Hồ Chí Minh, UBCKNN đã đưa ra các kinh nghiệm của quốc tế về TTCK phái sinh và mô hình dự kiến triển khai ở Việt Nam. Cụ thể các chứng khoán phái sinh dự kiến triển khai ở Việt Nam; các rủi ro trong đầu tư chứng khoán phái sinh; cách sử dụng chứng khoán phái sinh trong quản trị rủi ro và đầu tư; chứng khoán phái sinh cho thị trường nợ...

Ông Nguyễn Thành Long cũng cho biết thêm: Song song với việc xây dựng khung pháp lý, UBCKNN đang xây dựng bộ giáo trình để đào tạo người hành nghề. Dự kiến tháng 1/2015, sẽ ban hành Bộ giáo trình đến các công ty chứng khoán cũng như ngân hàng vận hành chứng khoán phái sinh.