Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ:

Sẽ xử lý người đứng đầu doanh nghiệp để thua lỗ theo quy định

PV.

Ngày 9/2/2017, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã ký Công văn số 204/TTg-ĐMDN yêu cầu kiểm điểm nghiêm túc việc không thực hiện báo cáo, báo cáo chậm, báo cáo không đúng mẫu quy định báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 2/2017.

Chính phủ xử lý trách nhiệm đối với cơ quan đại diện chủ sở hữu không thực hiện đúng quy định tại Nghị định số 87/2015/NĐ-CP. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Chính phủ xử lý trách nhiệm đối với cơ quan đại diện chủ sở hữu không thực hiện đúng quy định tại Nghị định số 87/2015/NĐ-CP. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Tại Công văn số 204/TTg-ĐMDN, Phó Thủ tướng yêu cầu xem xét, xử lý trách nhiệm đối với người quản lý doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp không nộp, nộp không đầy đủ, không đúng hạn các báo cáo và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 28/2/2017; Xử lý người đứng đầu doanh nghiệp để thua lỗ theo quy định.

Đồng thời, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ giao trách nhiệm cho Bộ Tài chính công khai các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố không thực hiện báo cáo giám sát theo quy định trên các phương tiện thông tin đại chúng; Đề xuất Thủ tướng Chính phủ xử lý trách nhiệm đối với cơ quan đại diện chủ sở hữu không thực hiện đúng quy định tại Nghị định số 87/2015/NĐ-CP.

Trước đó, Bộ Tài chính đã có công văn đốc thúc các cơ quan đại diện chủ sở hữu (Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) nộp báo cáo giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2016 trước ngày 25/11/2016. 

Tuy nhiên, đến ngày 6/1/2017, Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng vẫn còn 9 Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và 22/63 địa phương chưa gửi báo cáo.