Siết quy định mua, bán trái phiếu doanh nghiệp với tổ chức tín dụng

Theo Lê Hải/ndh.vn

Các tổ chức tín dụng (TCTD) sẽ không được mua trái phiếu doanh nghiệp nếu tỷ lệ nợ xấu trên 3%.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang lấy ý kiến về dự thảo thông tư quy định tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (gọi chung là TCTD) mua, bán trái phiếu doanh nghiệp (TPDN).

Dự thảo Thông tư một số điểm mới theo hướng siết chặt việc giao dịch TPDN của TCTD. Đơn cử, dự thảo quy định TCTD chỉ được mua TPDN khi có tỷ lệ nợ xấu dưới 3% theo báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán tại thời điểm mua, trừ trường hợp mua TPDN theo phương án cơ cấu lại được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

TCTD không được mua trái phiếu bao gồm mua từ phát hành lần đầu và mua lại từ các tổ chức cá nhân khác của doanh nghiệp phát hành có phát sinh nợ xấu tại TCTD mua và tại TCTD khác trong vòng 12 tháng gần nhất trước thời điểm quyết định phê duyệt mua. Quy định này nhằm hạn chế các TCTD không kiểm soát được tỷ lệ nợ xấu dưới 3% nhưng vẫn thực hiện mua bán TPDN, đồng thời góp phần hạn chế nợ xấu, nâng cao chất lượng tín dụng của các TCTD.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng quy định TCTD không được mua TPDN phát hành có mục đích để góp vốn, mua cổ phần tại doanh nghiệp khác. Điều này nhằm hạn chế việc TCTD không được mua trái phiếu phat hành để góp vốn, mua cổ phần tại các doanh nghiệp vì qua kiểm tra phát hiện một số trường hợp doanh nghiệp phát hành trái phiếu với mục đích thực hiện các chương trình, dự án đầu tư, tăng quy mô vốn nhưng thực tế huy động để góp vốn, mua cổ phần doanh nghiệp khác. Các TCTD khó kiểm soát mục đích sử dụng vốn, dòng tiền từ nguồn phát hành trái phiếu.

Một quy định khác cũng được đề cập trong dự thảo là TCTD mua bán TPDN với mục đích nắm giữ đến ngày đáo hạn, khi thực hiện bán TPDN này cho TCTD khác thì không mua lại các TPDN đã bán và/hoặc trái phiếu phát hành cùng lô/cùng đợt phát hành với TPDN đã bán trừ trường hợp bán TPDN theo phương án cơ cấu lại được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

Ngoài ra, dự thảo cũng đề cập một số quy định kế thừa về Thông tư 22 và Thông tư 15 như TCTD không được vay vốn của TCTD khác để mua TPDN, không được mua TPDN với mục đích cơ cấu lại các khoản nợ của chính doanh nghiệp phát hành.

Ngoài ra, dự thảo thông tư cũng quy định về trách nhiệm của các TCTD, quy định nội bộ về các hoạt động liên quan đến mua bán, nắm giữ trái phiếu doanh nghiệp.