Số dư Quỹ Bình ổn xăng dầu còn hơn 169 tỷ VND

PV.

(Tài chính) Theo số liệu báo cáo của Bộ Tài chính, số dư Quỹ Bình ổn giá (BOG) xăng dầu tính đến hết quý IV/2013 là 169,219 tỷ đồng.

Bộ Tài chính cho biết, số dư Quỹ BOG tại thời điểm 01/01/2013 là 756,383 tỷ đồng; Số dư Quỹ BOG đến quý II (đến hết ngày 30/6/2013) là 55,467 tỷ đồng; Số dư Quỹ BOG đến quý III (đến hết ngày 30/9/2013) là 58,601 tỷ đồng.

Ngoài ra, tổng số trích Quỹ BOG trong quý IV (từ ngày 01/10/2013 đến hết ngày 31/12/2013) là 1.094,158 tỷ đồng; Tổng số sử dụng Quỹ BOG trong quý IV (từ ngày 01/10/2013 đến hết ngày 31/12/2013) là 983,540 tỷ đồng.
Số dư Quỹ Bình ổn xăng dầu còn hơn 169 tỷ VND - Ảnh 1
Cũng theo số liệu báo cáo, trong quý IV/2013, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) trích và sử dụng Quỹ BOG xăng dầu nhiều nhất.