Số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 1 ngày

PV.

Hiện nay nhiều công nhân muốn làm 12 giờ/ngày để tăng mức thu nhập, bởi việc áp dụng công nghệ tự động khiến công nhân không phải mất nhiều sức lao động khi làm thêm giờ. Vậy quy định về việc làm ngoài giờ hay trong giờ được quy định như thế nào?

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Tại Khoản 2, Điều 106 Bộ luật Lao động có quy định cụ thể, người sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm giờ khi đáp ứng đủ các điều kiện:

Một là, được sự đồng ý của người lao động.

Hai là, thời giờ làm thêm của người lao động không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 1 ngày, trường hợp áp dụng quy định làm việc theo tuần thì số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 1 ngày; tổng số giờ làm thêm không quá 200 giờ trong 1 năm, trừ một số trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định thì được làm thêm giờ không quá 300 giờ trong 1 năm.

Luật Lao động cũng quy định "Thỏa thuận là nguyên tắc". Theo quy định của Bộ luật Lao động thì hợp đồng lao động (trong đó có nội dung về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi) là sự thỏa thuận dựa trên các nguyên tắc như tự nguyện, bình đẳng, thiện chí, hợp tác, trung thực, tự do giao kết nhưng không được trái pháp luật, thỏa ước lao động tập thể và đạo đức xã hội.

Ngoài ra, để tránh được hàng rào thương mại, thuế chống bán phá giá và vấn đề lao động cưỡng bức khi hội nhập quốc tế, cần tránh được lý do tăng giờ làm thêm để tăng thu nhập đủ sống khi xây dựng các quy định về thời giờ làm thêm.

Trước đây, trong quá trình xây dựng Bộ luật Lao động năm 2012, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũng đã đề xuất phương án nâng giới hạn giờ làm thêm nhưng không được Quốc hội chấp thuận.

Do việc quyết định số giờ làm thêm tại Bộ luật Lao động thuộc thẩm quyền xem xét, quyết định của Quốc hội, nên trước mắt phải thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành về giới hạn giờ làm thêm.