Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật thực hiện thế nào?

PV.

Giải đáp vướng mắc của Công ty TNHH Xây dựng–Thương mại Hưng Phát Lợi về thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh đã hướng dẫn cụ thể vấn đề này.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Theo phản ánh của Công ty TNHH Xây dựng–Thương mại Hưng Phát Lợi, Công ty đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp. Ngày 15/1/2016, ông Đặng Thanh Phong, người đại diện theo pháp luật của Công ty đã bị chết, nhưng đến nay thủ tục thừa kế vẫn chưa được thực hiện xong.

Hiện nay, Công ty TNHH Xây dựng–Thương mại Hưng Phát Lợi không có người đại diện theo pháp luật thay thế, gây tổn thất đến lợi ích của Công ty. Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty hỏi, trường hợp này Công ty cần phải làm gì để được tiếp tục hoạt động kinh doanh của mình?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:

Khoản 5 Điều 13 Luật Doanh nghiệp quy định: “Trường hợp doanh nghiệp chỉ có một người đại diện theo pháp luật và người này vắng mặt tại Việt Nam quá 30 ngày mà không ủy quyền cho người khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc bị chết, mất tích, tạm giam, kết án tù, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự thì chủ sở hữu công ty, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của công ty”.

Hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật quy định tại Điều 43 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp và Phụ lục II-2 Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 1/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

Theo quy định tại Khoản 5 Điều 14 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP thì một trong những nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng đăng ký kinh doanh là hướng dẫn doanh nghiệp và người thành lập doanh nghiệp về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp. Do vậy đề nghị Quý Công ty liên hệ với Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM để được hướng dẫn cụ thể.