Số liệu công tác quản lý thị trường tài chính và dịch vụ tài chính 10 tháng đầu năm 2019


Công tác quản lý thị trường tài chính và dịch vụ tài chính 10 tháng đầu năm 2019.

Đối với thị trường chứng khoán: Tính đến cuối tháng 10/2019, chỉ số VN-Index đạt 996,48 điểm tăng 11,6% so với cuối năm 2018; quy mô vốn hóa thị trường đạt 81,8% GDP, tăng 14,3% so với cuối năm 2018.

Đối với thị trường bảo hiểm: Tổng giá trị tài sản bảo hiểm 10 tháng đầu năm ước đạt 447 nghìn tỷ đồng, tăng 18,2/% so với cùng kỳ năm 2018; đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 378 nghìn tỷ đồng, tăng 26,1% so với cùng kỳ năm 2018; tổng nguồn vốn chủ sở hữu ước đạt 94,3 nghìn tỷ đồng, tăng 18,2%; tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt khoảng 126,8 nghìn tỷ đồng, tăng 18%; chi trả quyền lợi bảo hiểm ước đạt 32,3 nghìn tỷ đồng.

Thị trường tiền tệ: Tính đến cuối tháng 10/2019, huy động vốn tăng 9,94-9,97%, tăng trưởng tín dụng tăng 9,44-9,47%, tổng phương tiện thanh toán tăng khoảng 9,43-9,46% so với cuối năm 2018; so với cùng kỳ năm 2018, huy động vốn tăng 12,6%, tăng trưởng tín dụng tăng 12,9%, tổng phương tiện thanh toán tăng 12,4%. Tỷ giá trung tâm tháng 10 có xu hướng tăng so với thời điểm đầu năm. Tại thời điểm ngày 30/10/2019, tỷ giá trung tâm ở mức 23.145 VND/USD, tăng 320 đồng (tăng 1,40%) so với thời điểm đầu năm. Giá vàng trong nước có xu hướng tăng nhẹ so với thời điểm đầu tháng. Hiện vàng giao dịch ở mức 41,62-41,72 triệu đồng/lượng, tăng 1,94% so với đầu tháng.