Số liệu thị trường trái phiếu chính phủ tháng 9/2019

Bài đăng trên Tạp chí Tài chính kỳ 1 tháng 10/2019

Thị trường trái phiếu chính phủ tháng 9/2019

Số liệu thị trường trái phiếu chính phủ tháng 9/2019 - Ảnh 1

Tháng 9/2019, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức 15 phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ, tăng 2 phiên so với tháng 8, huy động được 9.651,825 tỷ đồng, giảm 11% so với tháng 8/2019. Lãi suất trúng thầu trái phiếu chính phủ trong tháng 9 cho kỳ hạn 5 năm là 3,15%; kỳ hạn 10 năm trong khoảng 3,97% - 4,4%/năm; kỳ hạn 15 năm trong khoảng 4,24% - 4,75%/năm; kỳ hạn 20 năm là 4,9%; kỳ hạn 30 năm là 5,23%.

Số liệu thị trường trái phiếu chính phủ tháng 9/2019 - Ảnh 2

Tháng 9/2019, trên thị trường trái phiếu chính phủ thứ cấp, tổng khối lượng giao dịch trái phiếu chính phủ theo phương thức giao dịch thông thường (outright) đạt hơn 915 triệu trái phiếu, tương đương với hơn 102 nghìn tỷ đồng, giảm 0,9% về giá trị so với tháng 8/2019. Vùng lợi suất cho kỳ hạn 1 năm trong khoảng 2,7 - 3,2%, kỳ hạn 5 năm trong khoảng 2,9 - 3,4% biến động nhẹ so với tháng trước, vùng lợi suất kỳ hạn 10 năm trong khoảng 4 - 4,04%.