Sơn La: Tuyên dương người nộp thuế và công chức thuế

pv.

(Tài chính) Năm 2013, số thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Sơn La đạt 2 089 tỷ đồng, bằng 123% dự toán Bộ tài chính giao, tăng 17% so với thực hiện năm 2012. Đây là kết quả của những nỗ lực của cộng đồng các doanh nghiệp, doanh nhân và người nộp thuế vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nêu cao ý thức tự lực tự cường năng động, sáng tạo và đứng vững trong sản xuất kinh doanh, thực hiện tốt nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước; đồng thời cũng là kết quả của sự đoàn kết phấn đấu trên mọi mặt của toàn thể cán bộ công chức trong ngành Thuế Sơn La trong triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác thuế trên địa bàn.

Cục thuế Sơn La đã tổ chức Hội nghị tuyên dương các tổ chức cá nhân thực hiện tốt nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. Nguồn: internet
Cục thuế Sơn La đã tổ chức Hội nghị tuyên dương các tổ chức cá nhân thực hiện tốt nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. Nguồn: internet

Nhằm tôn vinh và biểu dương cộng đồng các doanh nghiệp, doanh nhân và Người nộp thuế cùng toàn thể cán bộ công chức trong ngành Thuế Sơn La đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện công tác thuế năm 2013.  Ngày 27/6/2014, Cục thuế Sơn La đã tổ chức Hội nghị tuyên dương các tổ chức cá nhân thực hiện tốt nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước. Về dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban lãnh đạo Cục thuế, Lãnh đạo các phòng nghiệp vụ văn phòng cục, Chi cục Trưởng và một số đội trưởng thuộc Chi cục Thuế các huyện Thành phố cùng các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh trên địa bàn được khen thưởng năm 2013.

Tại hội nghị, có 194 Người nộp thuế và công chức thuế  trên địa bàn tỉnh Sơn La được biểu dương khen thưởng về thành tích xuất sắc trong việc thực hiện công tác thuế, trong đó có 106 doanh nghiệp, doanh nhân và Người nộp thuế được vinh doanh với 4 cấp khen thưởng: Bộ Tài chính tặng Bằng khen cho 4 tổ chức; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 02 tổ chức, 01 cá nhân; Tổng cục Thuế tặng Giấy khen cho 25 tổ chức, 07 cá nhân; Cục Thuế tặng Giấy khen cho 49 tổ chức và 18 cá nhân. Về phía ngành thuế, có 88 công chức thuế được biểu dương khen thưởng, 01 đơn vị được nhận cờ dẫn đầu ngành Thuế Sơn La và 554 cá nhân được công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến. Ngoài ra còn có 30 tập thể, cá nhân đã được Cục thuế trình Tổng cục Thuế đề nghị Thủ tướng chính Phủ, Bộ tài chính tặng bằng khen.

Hội nghị đã khẳng định: Năm 2013, cộng đồng các doanh nghiệp, doanh nhân đã vượt qua khó khăn, nêu cao ý thức tự lực, tự cường, nghiên cứu thị trường và nắm bắt nhu cầu thị hiếu của người tiêu dùng để có những định hướng, chiến lược kinh doanh phù hợp. Đẩy mạnh sắp xếp lại sản xuất kinh doanh, cơ cấu lại đầu tư, trang thiết bị,  đào tạo tay nghề cho công nhân để nâng cao chất lượng sản phẩm, tổ chức tốt thị trường tiêu thụ sản phẩm hàng hoá, chú trọng các sản phẩm hàng hoá có sức cạnh tranh trên thị trường, vì vậy hiệu quả kinh doanh không ngừng được nâng cao, tăng tích luỹ cho doanh nghiệp, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống cho người lao động và đóng góp nhiều cho ngân sách nhà nước.

Bên cạnh đó, ngành Thuế Sơn La đã có nhiều giải pháp hữu hiệu trong quản lý và khai thác nguồn thu trên địa bàn. Làm tốt công tác tham mưu cho cấp uỷ chính quyền các cấp trong công tác thu ngân sách; đẩy mạnh các Phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào thi đua phát huy sáng kiến cải tiến nâng cao hiệu quả công tác với phương châm “Thi đua mỗi cá nhân có 1sáng kiến cải tiến được áp dụng vào công tác quản lý, điều hành thu”  trong năm 2013 đã có 54 báo cáo sáng kiến được Hội đồng sáng kiến các cấp công nhận.

Đ/c Nguyễn Quang Việt, Cục trưởng Cục Thuế Sơn La đã nhấn mạnh: Kết quả thu nộp ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm 2014 tuy đã đạt được những kết quả tích cực nhưng cùng còn tiềm ẩn nhiều khó khăn, thách thức do đó Cục Thuế Sơn La đề nghị các doanh nghiệp, doanh nhân và Người nộp thuế tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, thực hiện tốt phong trào thi đua với phương châm “Thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế là thể hiện tinh thần yêu nước”, đổi mới, sáng tạo và duy trì, phát triển không ngừng nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, sử dụng vốn có hiệu quả, tạo ra nhiều sản phẩm hàng hoá, tăng tích luỹ cho ngân sách và doanh nghiệp. Phấn đấu trở thành lực lượng nòng cốt, xung kích trong sự nghiệp đổi mới của đất nước, góp phần xây dựng kinh tế xã hội tại địa phương.

Về phía cơ quan thuế: Sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp; tăng cường công tác tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ cho doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật thuế. Cam kết thực hiện tốt các giá trị “ Minh bạch - Chuyên nghiệp- Liêm chính- Đổi mới” để mãi mãi là bạn đồng hành của Doanh nghiệp trong việc thực hiện chính sách pháp luật thuế.