Standard & Poors giữ nguyên xếp hạng tín nhiệm BIDV triển vọng ở mức "ổn định"

PV.

(Tài chính) Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa được Tổ chức Định hạng tín nhiệm toàn cầu Standard & Poors (S&P) thực hiện việc rà soát và công bố định hạng định kỳ năm 2013 vào cuối tháng 8/2013.

Trên phương diện nhà phát hành dài hạn, BIDV được S&P xếp hạng ở mức B+. Nguồn: internet
Trên phương diện nhà phát hành dài hạn, BIDV được S&P xếp hạng ở mức B+. Nguồn: internet

Kết quả định hạng tín nhiệm của BIDV năm 2013 giữ nguyên như Định hạng hiện tại, với triển vọng chung ở mức ổn định. Cụ thể như sau:

·     Định hạng nhà phát hành dài hạn:  B+

·     Định hạng nhà phát hành ngắn hạn: B

·     Định hạng năng lực độc lập: b+

·     Triển vọng: Ổn định.

Đây là một kết quả định hạng tích cực và đáng ghi nhận trong bối cảnh khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu còn chưa có nhiều dấu hiệu cải thiện, nền kinh tế và hệ thống ngân hàng Việt Nam còn nhiều thách thức.

Theo S&P, kết quả định hạng của BIDV phản ánh vị thế doanh nghiệp của ngân hàng ở mức "mạnh" với vị trí thứ 3 trong nước về tổng tài sản và mạng lưới hoạt động, chiếm 11% thị phần cho vay và 9,3% thị phần tiền gửi toàn hệ thống. BIDV cũng có lợi thế trong việc tiếp cận các nguồn vốn từ Chính phủ cũng như nguồn vốn hỗ trợ cho các dự án phát triển từ các tổ chức quốc tế.

S&P tin tưởng vào tầm quan trọng lớn của ngân hàng trong hệ thống và đánh giá khả năng ngân hàng nhận được sự hỗ trợ cao của Chính phủ. Tuy nhiên S&P chưa tính đến yếu tố này trong kết quả định hạng của ngân hàng do năng lực độc lập SACP "b+" của ngân hàng đã gần với kết quả định hạng tín nhiệm của Việt Nam (BB-/Ổn định/B; axBB+/axB).

Triển vọng ổn định phản ánh dự báo của S&P về việc BIDV sẽ giữ vững năng lực tài chính của mình trước những thách thức của môi trường kinh doanh tại Việt Nam mặc dù theo đánh giá của S&P môi trường hoạt động ở Việt Nam trong 12 tháng tới tiềm ẩn nhiều thách thức và biến động.

Năm 2013 là năm thứ 4 liên tiếp BIDV mời S&P thực hiện định hạng (cùng với Moody’s), qua đó góp phần khẳng định cam kết minh bạch hóa và thực hiện chiến lược áp dụng các chuẩn mực quốc tế tốt nhất vào hoạt động kinh doanh của Ngân hàng.

BIDV là ngân hàng thương mại lâu đời nhất tại Việt Nam với 56 năm phát triển và trưởng thành. Tính đến hết ngày 30/06/2013, tổng tài sản của BIDV đạt 521 nghìn tỷ đồng.