Hướng tới mục tiêu nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia lên mức đầu tư vào năm 2030

Hướng tới mục tiêu nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia lên mức đầu tư vào năm 2030

Trong bối cảnh Việt Nam trở thành nước thu nhập trung bình thấp, mở ra cơ hội tiếp cận nhiều hơn từ nguồn vốn vay thương mại nước ngoài, việc cải thiện xếp hạng tín nhiệm (XHTN) quốc gia sẽ giúp Chính phủ, doanh nghiệp, định chế tài chính và các tổ chức tín dụng đạt hiệu quả chi phí cao hơn khi huy động vốn vay hoặc phát hành trái phiếu ra thị trường vốn quốc tế.
Fitch Ratings nâng xếp hạng tín nhiệm đối với Vietcombank

Fitch Ratings nâng xếp hạng tín nhiệm đối với Vietcombank

Ngày 17/11/2022, tổ chức xếp hạng quốc tế Fitch Ratings đã công bố kết quả xếp hạng tín nhiệm thường niên năm 2022. Theo đó, Fitch Ratings nâng bậc tín nhiệm của Vietcombank từ mức BB- lên BB và giữ triển vọng Tích cực.
Moody’s nâng hạng tín nhiệm đối với Agribank

Moody’s nâng hạng tín nhiệm đối với Agribank

Ngày 07/09/2022, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) được Tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody’s nâng hạng tiền gửi nội tệ và nhà phát hành nội tệ/ngoại tệ từ mức “Ba3” lên mức “Ba2” với triển vọng “Ổn định”.
Nền tài chính công của Việt Nam vẫn duy trì trạng thái ổn định

Nền tài chính công của Việt Nam vẫn duy trì trạng thái ổn định

Ngày 26/5/2022, Tổ chức xếp hạng tín nhiệm toàn cầu S&P nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia dài hạn của Việt Nam lên mức BB+, triển vọng “Ổn định”. Đặc biệt, theo đánh giá của S&P, trong lĩnh vực tài khóa, nền tài chính công của Việt Nam vẫn duy trì trạng thái ổn định, kể cả trong bối cảnh tình hình thu, chi của ngân sách gặp áp lực nhất định trước tác động của đại dịch.
Hướng tới đạt mức xếp hạng tín nhiệm quốc gia ở mức Đầu tư đến năm 2030

Hướng tới đạt mức xếp hạng tín nhiệm quốc gia ở mức Đầu tư đến năm 2030

Hệ số xếp hạng tín nhiệm (XHTN) quốc gia của Việt Nam liên tục được cải thiện trong những năm gần đây cho thấy, tốc độ tăng trưởng kinh tế duy trì ở mức bền vững. Đây là nền tảng quan trọng để Việt Nam phấn đấu đạt mức XHTN quốc gia ở mức Đầu tư đến năm 2030, từ Baa 3 (đối với Moody’s) hoặc BBB- (đối với Standard & Poor's (S&P) và Fitch Ratings), góp phần giảm rủi ro tín dụng quốc gia.
Tổ chức Hội nghị phổ biến Đề án cải thiện xếp hạng tín nhiệm quốc gia tới năm 2030

Tổ chức Hội nghị phổ biến Đề án cải thiện xếp hạng tín nhiệm quốc gia tới năm 2030

Sáng ngày 13/5/2022, tại TP. Hạ Long - Quảng Ninh, Cục Quản lý Nợ và Tài chính đối ngoại (Bộ Tài chính) phối hợp cùng Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và các ngân hàng tư vấn, hỗ trợ cho Việt Nam về công tác xếp hạng tín nhiệm (XHTN) quốc gia tổ chức Hội nghị phổ biến “Đề án Cải thiện xếp hạng tín nhiệm quốc gia tới năm 2030”. Ông Trương Hùng Long - Cục trưởng Cục Quản lý Nợ và Tài chính đối ngoại chủ trì Hội nghị.