Sử dụng dịch vụ hoàn thuế điện tử có lợi ích gì?

PV.

Theo lãnh đạo Tổng cục Thuế, việc sử dụng dịch vụ hoàn thuế điện tử mang lại rất nhiều lợi ích cho cả cơ quan quản lý lẫn người nộp thuế, góp phần tiết giảm chi phí, thời gian cho người nộp thuế, giúp cải thiện môi trường kinh doanh.

Việc triển khai dịch vụ hoàn thuế điện tử giúp giảm thiểu việc người nộp thuế phải tiếp xúc trực tiếp với cơ quan chức năng, qua đó giảm tiêu cực trong quá trình giải quyết hoàn thuế. Nguồn: internet
Việc triển khai dịch vụ hoàn thuế điện tử giúp giảm thiểu việc người nộp thuế phải tiếp xúc trực tiếp với cơ quan chức năng, qua đó giảm tiêu cực trong quá trình giải quyết hoàn thuế. Nguồn: internet

Thực hiện mục tiêu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, năm 2016, Bộ Tài chính thực hiện thí điểm hoàn thuế điện tử tại 13 tỉnh, thành phố. Dự kiến, đến tháng 3/2017, Bộ Tài chính sẽ triển khai mở rộng trong phạm vi cả nước.

Phát biểu tại buổi Họp báo chuyên đề giới thiệu về hoàn thuế giá trị gia tăng điện tử, hoá đơn điện tử được tổ chức sáng ngày 25/11/2016, đại diện Tổng cục Thuế cho biết, việc các hồ sơ, tài liệu, thông báo, quyết định liên quan đến quá trình giải quyết hồ sơ hoàn thuế của người nộp thuế được người nộp thuế gửi cơ quan Thuế hoặc ngược lại thực thiện qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế theo sẽ mang lại nhiều lợi ích cho các bên.

Theo đó, có thể dễ dàng chỉ ra những lợi ích sau:

Thứ nhất, tiết kiệm thời gian, công sức trong việc gửi đề nghị hoàn thuế, hồ sơ giải trình, tài liệu bổ sung trong quá trình giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng so với gửi đề nghị hoàn trực tiếp hoặc qua đường bưu chính: Người nộp thuế có hồ sơ đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng hoặc hồ sơ giải trình, tài liệu bổ sung trong quá trình giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng có thể thực hiện lập và gửi qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Hai là, tiết kiệm thời gian, công sức trong việc nhận các thông báo/quyết định của cơ quan Thuế: Các thông báo/quyết định của cơ quan Thuế trong quá trình giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng được cơ quan Thuế gửi đến người nộp thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế giúp giảm bớt thời gian (so với gửi qua đường bưu chính) và công sức của người nộp thuế (người nộp thuế không cần đến cơ quan Thuế nhận).

Ba là, công khai, minh bạch việc giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng tại cơ quan Thuế: Quá trình giải quyết hoàn thuế tại cơ quan Thuế được cập nhật liên tục trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế giúp người nộp thuế biết tình trạng giải quyết hồ sơ hoàn thuế của mình.

Bốn là, giảm thiểu việc người nộp thuế phải tiếp xúc trực tiếp với cơ quan chức năng, qua đó nhằm giảm tiêu cực trong quá trình giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng.