Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 27/11

Theo ĐTCK

Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 27/11 về các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán.

Ảnh minh học. Nguồn: Internet
Ảnh minh học. Nguồn: Internet

* CTD: Công ty cổ phần (CTCP) Xây dựng Coteccons (CTD – HOSE) thông qua kế hoạch mau 3,8 triệu cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ theo phương thức khớp lệnh. Nguyên tắc xác định giá từ 140.000 đến 180.000 đồng/cổ phiếu. Chi tiết sẽ được thông báo sau.

* FTM: Ông Nguyễn Chí Cường, cổ đông lớn của CTCP Đầu tư và Phát triển Đức Quan (FTM – HOSE) đã mua vào 870.000 cổ phiếu FTM trong ngày 19/11. Sau giao dịch, ông Cường đã nâng sở hữu tại FTM lên hơn 4,2 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 8,4%.

* LDG: Ông Nguyễn Khánh Hưng, Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư LDG (LDG - HOSE) đăng ký mua vào 2 triệu cổ phiếu LDG từ ngày 29/11 đến 28/12. Dự kiến giao dịch thành, ông Hưng sẽ nâng sở hữu tại LDG lên gần 2,2 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 1,14%.

* SBT: CTCP Xuất nhập khẩu Bến Tre, cổ đông lớn của CTCP Thành Thành Công – Biên Hòa (SBT – HOSE) đã bán ra 14,45 triệu cổ phiếu SBT từ ngày 19/11 đến 23/11. Sau giao dịch, cổ đông trên đã giảm sở hữu tại SBT từ hơn 41,86 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 8,45% xuống còn 27,41 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 5,53%.

* STG: Ngày 20/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2017 của CTCP Kho vận miền Nam (STG – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 21/12. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 100:15 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu mới), tương đương STG sẽ phát hành thêm hơn 12,8 triệu cổ phiếu mới trong đợt này.

* SAV: CTCP Chứng khoán Bản Việt (VCSC), cổ đông lớn của CTCP Hợp tác kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex (SAV – HOSE) đã bán thoái vốn toàn bộ hơn 2,54 triệu cổ phiếu SAV sở hữu, tỷ lệ 19,15% trong ngày 21/11.

* GMC: CTCP Xuất nhập khẩu và Đầu tư Thừa Thiên Huế, tổ chức đầu tư đã mua vào hơn 1,18 triệu cổ phiếu của CTCP Sản xuất thương mại May Sài Gòn (GMC – HOSE), tương ứng tỷ lệ 7,6% trong ngày 21/11, qua đó trở thành cổ đông lớn của GMC. Trước giao dịch, tổ chức trên chưa nắm giữ bất kỳ cổ phiếu GMC nào.

* VPS: Ngày 05/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2018 của CTCP Thuốc sát trùng Việt Nam (VPS – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 06/12. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 6%, thanh toán bắt đầu từ ngày 25/12/2018.

* PPC: Ngày 11/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền tạm ứng cổ tức năm 2018 của CTCP Nhiệt điện Phả Lại (PPC – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 12/12. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 15%, thanh toán bắt đầu từ ngày 28/12/2018.

* VNG: Đại hội cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản của CTCP Du lịch Thành Thành Công (VNG – HOSE) đã thông qua việc chia tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%/vốn điều lệ. Thời gian thực hiện dự kiến trong tháng 12/2018.

* SZL: Ngày 05/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 2018 của CTCP Sonadezi Long Thành (SZL – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 06/12. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 26/12/2018.

* MSC: Ông Trịnh Ngọc Minh, Ủy viên HĐQT CTCP Dịch vụ Phú Nhuận (MSC – HNX) đăng ký bán thoái vốn toàn bộ hơn 2,12 triệu cổ phiếu MSC, tỷ lệ 9,83% từ ngày 27/11 đến 26/12 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Cùng thời gian giao dịch, hàng loạt ban lãnh đạo khác của MSC cũng đăng ký bán thoái vốn cổ phiếu MSC, tổng cộng khoảng hơn 4,25 triệu cổ phiếu.

* DAE: Ngày 07/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2018 của CTCP Sách giáo dục tại TP. Đà Nẵng (DAE – HNX), ngày đăng ký cuối cùng là 10/12. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 16%, thanh toán bắt đầu từ ngày 27/12/2018.