VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
8 tháng, Kho bạc Nhà nước từ chối thanh toán 58 tỷ đồng vốn ngân sách

Tính đến ngày 31/8/2019, hệ thống KBNN đã thực hiện kiểm soát chi thường xuyên NSNN qua Kho bạc đạt 570.814 tỷ đồng, bằng 54,7% dự toán.

8 tháng, Kho bạc Nhà nước từ chối thanh toán 58 tỷ đồng vốn ngân sách

8 tháng năm 2019, các đơn vị Kho bạc Nhà nước đã từ chối thanh toán 58 tỷ đồng vốn ngân sách nhà nước. Trong đó có 24,5 tỷ đồng vốn chi thường xuyên, 33,5 tỷ đồng vốn đầu tư.

Kho bạc Nhà nước hướng tới hình thành kho bạc số

Kho bạc Nhà nước công bố tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 9/2019

Kho bạc Nhà nước hướng tới hình thành "Kho bạc số" trong giai đoạn 2021-2030

Hệ thống Kho bạc Nhà nước nên tiếp tục số hóa điện tử thông tin tài chính-ngân sách

Theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước, tính đến ngày 31/8/2019, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã thực hiện kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua Kho bạc đạt 570.814 tỷ đồng, bằng 54,7% dự toán (không bao gồm chi trả nợ, viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng).

Thông qua công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước, các đơn vị Kho bạc Nhà nước đã phát hiện ước khoảng 8.107 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định với số tiền thực từ chối thanh toán là 24,5 tỷ đồng.

Với chi đầu tư xây dựng cơ bản, tính đến ngày 31/8/2019, lũy kế vốn đầu tư giải ngân thuộc kế hoạch năm 2019 qua Kho bạc đạt 153.817,7 tỷ đồng, bằng 41,5% kế hoạch. Trong đó, nguồn Chính phủ giao giải ngân đạt 152.784,6 tỷ đồng, bằng 41,5% kế hoạch. Thông qua công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã từ chối thanh toán khoảng 33,5 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Kho bạc Nhà nước đã quyết liệt triển khai dịch vụ công trực tuyến tại tất cả các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước có giao dịch với Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Kho bạc Nhà nước thành phố, quận, thị xã.

Nhờ đó, 8 tháng năm 2019, trong toàn hệ thống Kho bạc Nhà nước đã có 40.273/117.984 đơn vị đăng ký sử dụng dịch vụ công, chiếm tỷ lệ 34,13% tổng số đơn vị giao dịch (trong đó có 426 đơn vị giao dịch thuộc Kho bạc Nhà nước và 39.847 đơn vị giao dịch khác tham gia).

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM