VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Bảo đảm cân đối cung cầu mặt hàng xăng dầu, đáp ứng nhu cầu của thị trường

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Bảo đảm cân đối cung cầu mặt hàng xăng dầu, đáp ứng nhu cầu của thị trường

Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành về bảo đảm nguồn cung và bình ổn thị trường trong nước.

Giải mã thông tin thị trường xăng dầu và những hiến kế của chuyên gia với Bộ Công Thương

Số liệu thị trường xăng dầu tháng 5/2019

Nhà đầu tư ngoại háo hức với thị trường xăng dầu Việt

Thị trường xăng dầu trong nước và thế giới tháng 10/2013

Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn số 2327/VPCP-KTTH gửi các Bộ: Công Thương, Tài chính, Công an, Thông tin và Truyền thông; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Thanh tra Chính phủ; Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành về bảo đảm nguồn cung và bình ổn thị trường trong nước.

Công văn số 2327/VPCP-KTTH nêu rõ, ngày 23/3/2022, Ban cán sự đảng Bộ Công Thương có Văn bản số 125-CV/BCSĐ về việc bảo đảm nguồn cung và bình ổn thị trường xăng dầu trong nước.

Về vấn đề này, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành yêu cầu các Bộ, cơ quan: Công Thương, Tài chính, Công an, Thông tin và Truyền thông, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thanh tra Chính phủ, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 160/CĐ-TTg ngày 22/2/2022 về việc bảo đảm cung ứng xăng dầu cho thị trường trong nước và các văn bản chỉ đạo liên quan.

Đồng thời, nghiên cứu, tiếp thu các kiến nghị của Ban cán sự đảng Bộ Công Thương trong quá trình thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao để bảo đảm cân đối cung cầu mặt hàng xăng dầu, đáp ứng nhu cầu của thị trường trong nước và hỗ trợ phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM