VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Bộ Tài chính hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Bộ Tài chính sẽ xây dựng chuyên mục Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính trong quý I/2020.

Bộ Tài chính hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Bộ Tài chính sẽ xây dựng chuyên mục Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính trong quý I/2020 nhằm hỗ trợ một cách hệ thống, hiệu quả về pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Bộ Tài chính chủ động kiểm soát, bình ổn giá dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

Bộ Tài chính tích hợp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 lên Cổng dịch vụ công quốc gia

Bộ Tài chính: Nhiều chuyển biến trong cải cách thủ tục hành chính

Bộ Tài chính sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ cùng doanh nghiệp

Bộ Tài chính vừa ban hành Kế hoạch triển khai Nghị định số 55/2019/NĐ-CP về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Theo Kế hoạch, năm 2020, Bộ Tài chính sẽ nâng cấp phần mềm cơ sở dữ liệu văn bản pháp quy ngành Tài chính. Theo đó, bổ sung thêm lĩnh vực Doanh nghiệp nhỏ và vừa để phân loại các văn bản có tác động đến doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Các điều ước quốc tế liên quan đến thương mại mà Việt Nam là thành viên do các đơn vị thuộc Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo cũng sẽ được đăng tải lên chuyên mục Hỗ trợ pháp lý trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính.

Các đơn vị thuộc Bộ tiếp tục thực hiện quy chế hỏi đáp chính sách tự động trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính nhằm kịp thời trả lời các vướng mắc pháp lý của người dân, doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp nhỏ và vừa nói riêng trong lĩnh vực quản lý.

Bộ Tài chính cũng sẽ thường xuyên công bố công khai về quyết định xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến doanh nghiệp trên chuyên mục Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính.

Chuyên mục Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ được xây dựng trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính trong quý I/2020 gồm 04 mục: Mục Hỏi đáp chính sách được liên kết đến mục Hỏi đáp chính sách tài chính; Mục Quyết định xử phạt vi phạm hành chính được liên kết đến mục Khen thưởng - Xử phạt; Mục Cơ sở dữ liệu, bao gồm 02 tiểu mục là Văn bản quy phạm pháp luật và Điều ước quốc tế được liên kết đến mục Hệ thống văn bản; Mục Mạng lưới tư vấn viên pháp luật tài chính.

Sự ra đời của chuyên mục này cùng với việc đăng tải các văn bản liên quan và giải đáp vướng mắc pháp lý của Bộ Tài chính, các doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ dễ dàng tiếp cận chính sách pháp luật cũng như nhận được hỗ trợ, giải đáp kịp thời các vấn đề pháp lý xảy ra trong quá trình sản xuất, kinh doanh.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM