Bộ Tài chính sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ cùng doanh nghiệp


Phát biểu tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp (DN) về chính sách thuế, hải quan năm 2019 ngày 26/9/2019, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà cho biết, Bộ Tài chính luôn sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ những ý kiến đóng góp từ DN để tiếp tục hoàn thiện chính sách và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho DN.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà cho biết, Bộ Tài chính sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ cùng doanh nghiệp.
Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà cho biết, Bộ Tài chính sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ cùng doanh nghiệp.

Nhiều giải pháp cải cách hành chính thuế, hải quan

Tại hội nghị, Thứ trưởng Trần Xuân Hà cho biết, thời gian qua, Bộ Tài chính đã phối hợp với các bộ, ngành triển khai nhiều giải pháp nhằm cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện ngày càng thuận lợi hơn cho các DN, các nhà đầu tư trong việc phát triển sản xuất kinh doanh.

Về thể chế chính sách, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Quản lý thuế mới, trong đó có nhiều nội dung về cải cách TTHC cả về thuế cũng như hải quan; trình Chính phủ ban hành Nghị định số 119/2018/NĐ-CP và ban hành Thông tư số 68/2019/TT-BTC hướng dẫn chi tiết về hóa đơn điện tử tạo cơ sở quan trọng để cải cách trong việc sử dụng, quản lý hóa đơn, chứng từ điện tử.

Cơ quan thuế, hải quan đã tiếp tục triển khai ứng dụng CNTT trong quản lý thuế, hải quan. Đến nay đã có 99,87% DN kê khai thuế điện tử; 99,53% DN nộp thuế điện tử, 93.61% DN hoàn thuế điện tử; có 133/304 dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, 4 (cuối năm 2019 sẽ lên 188/304 dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, 4). Hệ thống hải quan điện tử (VNACCS/VCIS) đã được triển khai ở 100% các đơn vị thuộc Tổng cục Hải quan. Cơ quan thuế, cơ quan hải quan đã thực hiện đồng bộ, thông suốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông, tạo thuận lợi cho người nộp thuế, người khai hải quan. 

Bộ Tài chính cũng đã chỉ đạo các đơn vị tiếp tục sắp xếp, tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 18 của Hội nghị Trung ương 6. Theo đó, Tổng cục Thuế đã thực hiện hợp nhất 401 chi cục thuế thành 190 chi cục thuế khu vực (giảm 211 chi cục thuế). Tổng cục Hải quan đã giảm từ 174 Chi cục Hải quan xuống còn 162 chi cục.

Bên cạnh đó, cơ quan thuế, cơ quan hải quan đã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công vụ; giáo dục, bồi dưỡng cả về chuyên môn nghiệp vụ và thái độ, tinh thần phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức; nâng cao chất lượng, kết quả công tác thanh tra, kiểm tra.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà và đại diện Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan,VCCI tại hội nghị.
Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà và đại diện Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan,VCCI tại hội nghị.

Nhờ đó, chỉ số nộp thuế của Việt Nam đã tăng 22 bậc, từ vị trí thứ 131 lên vị trí thứ 109 trong tổng số 190 quốc gia được đánh giá theo Báo cáo Môi trường kinh doanh toàn cầu – Doing Business 2020 do Ngân hàng Thế giới công bố. Chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của doanh nghiệp về cải cách thủ tục hành chính thuế năm 2019 là 78%, tăng 3% so với năm 2016.

Sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ với doanh nghiệp

Theo Thứ trưởng Trần Xuân Hà, với thực tiễn đa dạng, sôi động và đổi mới nhanh chóng như hiện nay, việc áp dụng các quy định của chính sách và thủ tục hành chính về thuế và hải quan vào thực tiễn không tránh khỏi phát sinh vướng mắc, khó khăn.

Vì vậy, "Bộ Tài chính luôn sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ những ý kiến đóng góp từ phía các DN để tiếp tục hoàn thiện chính sách, đồng thời giải đáp các câu hỏi, vướng mắc của DN, tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thủ tục hành chính, chính sách thuế và hải quan, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của DN; qua đó góp phần thúc đẩy môi trường đầu tư kinh doanh chung." -Thứ trưởng nhấn mạnh.

Tại hội nghị, đại diện Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan đã phổ biến những chính sách và thủ tục hành chính thuế, hải quan mới; Giải đáp nhiều vướng mắc liên quan đến quy định hoàn thuế giá trị gia tăng, ưu đãi thuế, giá tính thuế tài nguyên, việc xác định tính năng của hàng hóa, mục đích sử dụng của hàng hóa khi nhập khẩu và thực tiễn sử dụng sau này…

Phát biểu tại hội nghị, ông Hoàng Quang Phòng - Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho biết, thuế và hải quan có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN, là nguồn thu chính của nhà nước và góp phần quan trọng trong việc tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, thuận lợi.

Theo ông Phòng, VCCI đã thu thập thông tin từ phía các doanh đánh giá công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh của ngành thuế và hải quan là rất tích cực. Khoảng trên 80% thắc mắc, câu hỏi, vấn đề liên quan đến vướng mắc, khó khăn cộng đồng doanh nghiệp gặp phải trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh liên quan đến thuế, hải quan chuyển tới Bộ Tài chính đã được tiếp nhận và trả lời.

Hội nghị đối thoại DN về chính sách thuế, hải quan năm 2019 là hội nghị thường niên được Bộ Tài chính và VCCI tổ chức nhằm thông tin về các thay đổi chính liên quan chính sách và thủ tục hành chính trong hai ngành thuế và hải quan, trao đổi và tìm giải pháp giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh của cộng đồng DN trong thời gian qua.