VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Đại lý thuế được làm dịch vụ kế toán sẽ giúp giảm chi phí cho doanh nghiệp

Đề xuất bổ sung phạm vi hoạt động của đại lý thuế được làm dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ là phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Nguồn: internet

Dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi):

Đại lý thuế được làm dịch vụ kế toán sẽ giúp giảm chi phí cho doanh nghiệp

Bàn về đề xuất bổ sung phạm vi hoạt động của đại lý thuế được làm dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ tại Dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi), nhiều chuyên gia cho rằng, đề xuất này là phù hợp với yêu cầu thực tiễn, giúp tiết kiệm chi phí và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ.

Cần sự hợp tác của các ngân hàng trong thu thuế thương mại điện tử

Dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi): Đề xuất nhiều biện pháp quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khen Dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi) được chuẩn bị công phu

Dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi): Siết chặt quản lý thuế với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

Cần thiết mở rộng phạm vi hoạt động của đại lý thuế

Theo Bộ Tài chính, tính đến tháng 7/2018, cả nước chỉ có 460 doanh nghiệp đại lý thuế hoạt động với 1.124 nhân viên hành nghề trong khi trên thực tế đã có trên 3.922 người được cấp Chứng chỉ hành nghề. Như vậy, số lượng nhân viên đại lý thuế hành nghề chiếm tỷ lệ thấp so với số người đã được cấp chứng chỉ (gần 29%).

Một trong những nguyên nhân khiến dịch vụ đại lý thuế thời gian qua chưa phát triển là do phạm vi cung cấp dịch vụ của đại lý thuế còn đang bị bó hẹp. Theo quy định hiện hành, đại lý thuế chỉ làm thủ tục về thuế mà không được thực hiện các dịch vụ kế toán. Do đó, các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ muốn thuê dịch vụ kế toán và kê khai thuế thì buộc phải thuê hai đơn vị, một đơn vị cung cấp dịch vụ đại lý thuế và một đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán. Quy định này đã làm nảy sinh nhiều bất cập, gây khó khăn, làm tăng chi phí cho doanh nghiệp, hạn chế quá trình chuyển đổi từ hộ kinh doanh lên doanh nghiệp.

Để đảm bảo mục tiêu phát triển hệ thống đại lý thuế theo Kế hoạch Phát triển hệ thống đại lý thuế đến năm 2020, đồng thời tạo thuận lợi, giảm chi phí cho doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ trong việc tuân thủ pháp luật kế toán cũng như pháp luật thuế, tại Dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi), Bộ Tài chính đề xuất mở rộng phạm vi cung cấp dịch vụ của đại lý thuế theo hướng bổ sung thêm cung cấp dịch vụ tư vấn thu và dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ.

Tiết kiệm chi phí, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ

Bàn về đề xuất trên, bà Nguyễn Thị Cúc - Chủ tịch Hội Tư vấn thuế Việt Nam cho rằng, bổ sung chức năng của đại lý thuế được làm kế toán cho doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ sẽ đáp ứng nhu cầu thực tiễn của các doanh nghiệp cũng như yêu cầu phát triển của đại lý thuế. “Về bản chất, hiện nay đại lý thuế vẫn làm kế toán. Nếu không làm kế toán thì đại lý thuế sẽ không biết được doanh thu, chi phí, tiền lương, tiền công, khấu hao tài sản cố định… của doanh nghiệp để tính thuế thu nhập doanh nghiệp.” – Bà Cúc phân tích.

Theo cơ chế thị trường, các doanh nghiệp có quyền lựa chọn các công ty làm dịch vụ kế toán, kiểm toán, các đại lý thuế tốt, có uy tín. Do đó, cần mở rộng phạm vi hoạt động của đại lý thuế các đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn thuế, dịch vụ kế toán để tăng tính cạnh tranh, phục vụ tốt nhất cho cộng đồng doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ.

Cùng quan điểm trên, ông Phạm Sỹ Danh - Chủ tịch Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam cho rằng, việc cho phép các tổ chức kinh doanh đại lý thuế ngoài việc cung cấp dịch vụ về đại lý thuế còn được cung cấp dịch vụ kế toán cho các doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ theo chế độ kế toán quy định với loại hình doanh nghiệp này sẽ giúp các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ tiết kiệm được chi phí quản lý và tuân thủ do không phải thuê đồng thời 2 đơn vị để thực hiện 2 dịch vụ riêng biệt mà thực ra chỉ cần thuê 1 đơn vị cung cấp. 

Như vậy, các đơn vị được phép cung cấp dịch vụ kế toán cho thị trường được mở rộng và đa dạng hơn, cạnh tranh mạnh mẽ hơn sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ có nhiều phương án trong việc lựa chọn đơn vị cung ứng dịch vụ kế toán. 

Nhằm đơn giản hoá thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho đại lý thuế, Dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi) đã sửa đổi theo hướng quy định chỉ còn “thủ tục đăng ký kinh doanh dịch vụ đại lý thuế” thay vì “Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ về thuế” trước đây. Đồng thời, Dự thảo Luật cũng nêu rõ việc giao Bộ Tài chính quy định về việc tổ chức thi, cấp chứng chỉ chứng nhận về đại lý thuế, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đại lý thuế và quản lý hoạt động của tổ chức kinh doanh dịch vụ đại lý thuế.

Được biết, Bộ Tài chính đang dự kiến xây dựng chế độ kế toán riêng cho đối tượng doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ với hệ thống tài khoản, sổ sách đơn giản, dễ thực hiện. Do đó, những người có chứng nhận đại lý thuế hoàn toàn có thể đáp ứng đủ trình độ để cung cấp dịch vụ kế toán cho đối tượng doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM