VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Hoàn thành cao nhất nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2020

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Hoàn thành cao nhất nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2020

Tại Nghị quyết số 178/NQ-CP ngày 12/12/2020 về kết luận Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2020, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ biểu dương, đánh giá cao Bộ Tài chính, các bộ, ngành, địa phương đã nỗ lực phấn đấu thu ngân sách nhà nước trong hoàn cảnh rất khó khăn.

“Hợp lực” để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Đại biểu Quốc hội đánh giá cao kết quả điều hành kinh tế-xã hội của Chính phủ

Chính phủ sẽ có chính sách mạnh hơn để hỗ trợ người dân

Tại Nghị quyết, Chính phủ nhận định, trong thời gian còn lại của năm 2020, Việt Nam tiếp tục đối mặt với những thách thức như: đại dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp trên thế giới và tiếp tục ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế nước ta; Trong nước đã xuất hiện ca lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng; Sản xuất công nghiệp tuy tiếp tục tăng trưởng nhưng vẫn ở mức thấp; Dịch vụ lưu trú, ăn uống, lữ hành phục hồi chậm, số doanh nghiệp ngừng hoạt động vẫn ở mức cao; Thiên tai, bão lũ, sạt lở đất và dịch bệnh tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của người dân...

Nhằm tiếp tục phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2020, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện nghiêm túc, quyết liệt “mục tiêu kép” trên tinh thần ưu tiên bảo vệ sức khỏe của người dân, không được lơ là, chủ quan; đồng thời thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, tạo tiền đề vững chắc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, trong đó tập trung thực hiện một số nội dung chủ yếu sau:

Các thành viên Chính phủ, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị cần có giải pháp cụ thể, khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách, nhất là những vấn đề đã được cử tri và Quốc hội nêu tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV.

Bộ Tài chính được giao xây dựng Nghị định hướng dẫn việc cho phép tính vào chi phí được trừ của doanh nghiệp, tổ chức đối với các khoản chi ủng hộ, tài trợ cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng cho năm 2020, năm 2021 theo quy định tại Khoản 8 Điều 3 Nghị quyết số 128/2020/QH14 ngày 12/11/2020 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 theo trình tự, thủ tục rút gọn; trình Chính phủ ngay trong tháng 01/2021.

Đối với  tình hình thực hiện và giải pháp hoàn thành nhiệm vụ thu dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương, địa phương tiếp tục quyết tâm hoàn thành cao nhất nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2020, trong đó tập trung làm tốt một số nhiệm vụ sau:

Một là, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chính sách kích thích kinh tế, an sinh xã hội đã ban hành trong thời gian qua, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, góp phần tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tạo cơ sở tăng thu cho ngân sách nhà nước.

Hai là, tập trung rà soát các khoản thu; có giải pháp hữu hiệu chống thất thu và xử lý thu hồi nợ đọng thuế, kiểm soát chặt chẽ hoàn thuế để bảo đảm thu đúng đối tượng, đúng chính sách pháp luật, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu vào ngân sách nhà nước theo quy định, bao gồm cả các khoản thuế, tiền thuê đất đã hết thời gian được gia hạn nộp ngân sách nhà nước theo quy định của Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 và Nghị định số 109/2020/NĐ-CP ngày 15/9/2020 của Chính phủ; các khoản thu từ đất, tài nguyên, khoáng sản, thu từ các hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh qua mạng, dịch vụ viễn thông, internet, thu từ các dự án hết thời gian ưu đãi thuế, các dự án phát sinh mới...

Ba là, khẩn trương ban hành kết luận đối với các cuộc thanh tra, kiểm tra đã và đang triển khai; tập trung đôn đốc, thu vào ngân sách nhà nước các khoản phải thu theo kết luận của các cơ quan Thanh tra, Kiểm toán Nhà nước.

Tại Nghị quyết số 178/NQ-CP, Chính phủ đã chỉ đạo công tác xử lý thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu. 

Theo đó, Chính phủ thống nhất đề nghị của Bộ Tài chính về việc hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu mà doanh nghiệp đưa một phần nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để thuê doanh nghiệp khác gia công hoặc thuê doanh nghiệp khác gia công một hoặc một số công đoạn của sản phẩm và đã nhận lại bán thành phẩm để tiếp tục sản xuất xuất khẩu hoặc nhận lại thành phẩm để xuất khẩu toàn bộ ra nước ngoài thì được miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại Khoản 7 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính chỉ đạo cơ quan hải quan hoàn trả số tiền thuế ấn định mà doanh nghiệp đã nộp theo quy định, không truy thu thuế đối với các trường hợp chưa nộp tiền thuế ấn định; có biện pháp quản lý chặt chẽ, không để xảy ra tình trạng lợi dụng, trục lợi chính sách; khẩn trương rà soát, bổ sung nội dung này vào dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 134/2016/NĐ-CP, báo cáo Chính phủ.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính được giao chủ trì, phối hợp các bộ, ngành, địa phương tạo điều kiện cho sản xuất, kinh doanh, đồng thời có biện pháp quản lý chặt chẽ, chính xác, kiểm tra sau thông quan việc nhập khẩu hàng hóa để sản xuất xuất khẩu theo quy định của pháp luật...

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM