VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Hoạt động kiểm toán ngày càng nhiều tiến bộ, công khai, minh bạch

Toàn cảnh Phiên làm việc Quốc hội ngày 25/3. Nguồn: Quochoi.vn

Hoạt động kiểm toán ngày càng nhiều tiến bộ, công khai, minh bạch

Tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, ngày 25/3, Quốc hội đã nghe Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo thẩm tra Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Kiểm toán Nhà nước.

Kiến nghị xử lý tài chính của Kiểm toán Nhà nước được thực hiện đạt 237.578 tỷ đồng

Khai mạc kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV

Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV sẽ dành nhiều thời gian để kiện toàn nhân sự lãnh đạo Nhà nước

Báo cáo tại phiên làm việc, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải nêu rõ, trong nhiệm kỳ vừa qua, với sự cố gắng, nỗ lực, Kiểm toán Nhà nước đã từng bước khẳng định vị thế là cơ quan kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công do Quốc hội thành lập, là công cụ của Nhà nước trong kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công.

Cơ bản nhất trí với những nhận định, đánh giá trong Báo cáo của Kiểm toán Nhà nước, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội khẳng định, trong nhiệm kỳ vừa qua, Kiểm toán Nhà nước đã quán triệt, chỉ đạo thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Xây dựng và thực hiện Chương trình hành động để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; kiện toàn, sắp xếp tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương...

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo thẩm tra. Nguồn: Quochoi.vn
Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo thẩm tra. Nguồn: Quochoi.vn

Bên cạnh đó, Kiểm toán Nhà nước đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị để thể chế hóa các chủ trương của Đảng, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhằm nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán, đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong nội bộ Kiểm toán Nhà nước cũng như trong hoạt động kiểm toán, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Đặc biệt, trong thực hiện nhiệm vụ kiểm toán, quyết định kế hoạch kiểm toán đã có nhiều tiến bộ, ngày càng công khai, minh bạch, bám sát chủ trương của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội về phát triển kinh tế - xã hội, chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Trong công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành hoạt động kiểm toán ghi nhận nhiều đổi mới, chú trọng thực hiện công tác cải cách hành chính… Qua đó, chất lượng, hiệu quả, hiệu lực hoạt động kiểm toán được nâng cao; kế hoạch kiểm toán được Kiểm toán Nhà nước triển khai khoa học, hợp lý, cơ bản hoàn thành các cuộc kiểm toán theo kế hoạch và bảo đảm thực hiện kiểm toán theo yêu cầu của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc trình bày báo cáo tại phiên họp sáng 25/3.
Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc trình bày báo cáo tại phiên họp sáng 25/3.

Bên cạnh kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2016-2021, Ủy ban Tài chính – Ngân sách cũng đề nghị Kiểm toán Nhà nước lưu ý một số vấn đề như: Cần đảm bảo 100% báo cáo tài chính của các bộ, cơ quan Trung ương và báo cáo quyết toán các địa phương được kiểm toán thường xuyên hàng năm theo yêu cầu của Luật Ngân sách Nhà nước; Việc tiếp cận, khai thác thông tin, kết quả kiểm toán còn chưa thuận lợi, dễ dàng đối với các đối tượng theo quy định...

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội cũng lưu ý, trong thời gian tới, Kiểm toán Nhà nước cần đa dạng các hình thức công khai thông tin, kết quả kiểm toán theo quy định của Luật Kiểm toán Nhà nước, nhất là công khai kết quả kiểm toán các cuộc kiểm toán, công khai kết quả kiểm toán trên trang thông tin điện tử của Ngành; tăng cường các giải pháp để xử lý triệt để chồng chéo giữa Kiểm toán Nhà nước và thanh tra chuyên ngành, thanh tra các địa phương...

Trước đó, Quốc hội đã nghe Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc trình bày Báo cáo công tác nhiệm kỳ của Kiểm toán Nhà nước. Theo đó, trong nhiệm kỳ 2016-2020, với quyết tâm cao, Ban cán sự Đảng, Đảng ủy, lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước đã quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Cùng với đó, tập trung nâng cao chất lượng kiểm toán trên cơ sở thực hiện các giải pháp đột phá về siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng đội ngũ, kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức, không ngừng đổi mới phương pháp, cách thức kiểm toán; làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nhất là giáo dục về phẩm chất liêm chính, bản lĩnh, văn hóa ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, lối sống, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên. 

Bên cạnh đó, Kiểm toán Nhà nước cũng đã thực hiện Kế hoạch kiểm toán với nhiều kết quả nổi bật, góp phần quan trọng hoàn thiện cơ chế chính sách, phòng ngừa, ngăn chặn tham nhũng, lãng phí và siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công.

Cụ thể, trong nhiệm kỳ, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị xử lý tài chính 353.733 tỷ đồng; chuyển 20 vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan Cảnh sát điều tra để điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật, 2 vụ việc đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Công an điều tra xử lý.

Kiểm toán Nhà nước cũng đã cung cấp 498 hồ sơ, báo cáo kiểm toán và các tài liệu liên quan cho cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, cơ quan điều tra và các cơ quan nhà nước khác có thẩm quyền; kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ 786 văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý sai quy định hoặc không phù hợp với quy định chung của Nhà nước và thực tiễn, góp phần làm lành mạnh nền tài chính quốc gia.

Trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, số kiến nghị về xử lý tài chính của Kiểm toán Nhà nước đã được các đơn vị thực hiện là 237.578 tỷ đồng, đạt 73,6% tổng số kiến nghị; có 136/786 văn bản đã được Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương thực hiện hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM