VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Long An giải ngân hơn 51% vốn đầu tư công trong 6 tháng đầu năm 2021

Long An giải ngân hơn 51% vốn đầu tư công trong 6 tháng đầu năm 2021. Ảnh NVL

Long An giải ngân hơn 51% vốn đầu tư công trong 6 tháng đầu năm 2021

Trong 6 tháng đầu năm 2021, tỉnh Long An giải ngân vốn đầu tư công đạt hơn 51% so với kế hoạch, tăng cao hơn so với cùng kỳ (cùng kỳ giải ngân đạt hơn 40%).

5 tháng đầu năm, Cục Thuế Long An thu ngân sách tăng 31,5%

Chuyển mục đích sử dụng hơn 81 ha đất tại Long An

Tiềm năng và cơ hội đầu tư bất động sản tại Long An năm 2021

Theo đó, tỉnh Long An kịp thời phân bổ vốn đầu tư công ngay từ đầu năm 2021, tiếp tục tập trung rà soát, hoàn thiện Kế hoạch đầu tư trung hạn 2021 - 2025, thường xuyên tăng cường chỉ đạo, đôn đốc các chủ đầu tư khẩn trương thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn ngay khi khối lượng đủ điều kiện thanh toán.

Tổng kế hoạch vốn năm 2021 tỉnh đã phân bổ cho các dự án là 5.379,0 tỉ đồng. Trong đó vốn tỉnh quản lý 3.741,898 tỷ đồng và vốn huyện quản lý là 1.637,124 tỷ đồng.

Ước 6 tháng đầu năm 2021, giá trị khối lượng thực hiện khoảng 2.773,5 tỷ đồng, đạt 51,5% kế hoạch (cùng kỳ khối lượng thực hiện đạt 40,3% kế hoạch); giá trị giải ngân khoảng 2.759,4 tỷ đồng, đạt 51,3% kế hoạch (cùng kỳ giải ngân đạt 40,3% kế hoạch).

Bên cạnh đó, tỉnh thường xuyên giám sát tiến độ thực hiện để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh,tập trung đôn đốc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM