VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công đã được triển khai chủ động, đồng bộ

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà phát biểu tại Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Luật Quản lý, sử dụng tài sản công đã được triển khai chủ động, đồng bộ

Sáng ngày 16/5/2019, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công sau hơn một năm Luật có hiệu lực. Hội nghị là dịp để Bộ Tài chính phối hợp với các bộ, các địa phương đánh giá làm rõ hơn những kết quả đã đạt được, những khó khăn vướng mắc cần tháo gỡ trong triển khai Luật.

Xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá việc khai thác nguồn lực tài chính từ tài sản công

Triển khai Luật Quản lý, sử dụng tài sản công: Một năm nhìn lại

Nâng cao hiệu quả xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý, sử dụng tài sản công

Bộ Tài chính chủ trì hoàn thiện Nghị định về sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư (BT)

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả khai thác nguồn lực tài chính từ tài sản công

Tham dự hội nghị, tại đầu cầu Hà Nội có ông Nguyễn Hữu Quang - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội; Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà; đại diện lãnh đạo một số bộ, cơ quan trung ương và 12 địa phương. Hội nghị còn có sự tham dự của lãnh đạo ủy ban nhân dân (UBND) các địa phương tại 51 điểm cầu trưc tuyến.

Triển khai chủ động, đồng bộ

Luật Quản lý, sử dụng tài sản công với 10 Chương, 134 Điều cụ thể hóa Điều 53 Hiến Pháp năm 2013 được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 21/6/2017,có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018. Trong đó, quy định đầy đủ các nội dung về quản lý nhà nước với tài sản công; chi tiết quản lý, sử dụng tài sản công; quyền và nghĩa vụ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong việc quản lý, sử dụng tài sản công.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà cho biết, sau hơn 1 năm triển khai thi hành, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công bước đầu đã tạo lập cơ sở pháp lý tương đối đầy đủ trong quản lý, sử dụng tài sản công theo hướng quản lý chặt chẽ, sử dụng, khai thác có hiệu quả nguồn lực tài chính từ tài sản công. 

Theo Thứ trưởng Trần Xuân Hà, việc triển khai Luật Quản lý, sử dụng tài sản công thời gian qua đã được thực hiện một cách chủ động, đồng bộ. Theo đó, các bộ, ngành, địa phương đã tích cực triển khai, phổ biến các nội dung mới của Luật; đồng thời, thực hiện rà soát các văn bản đã ban hành có liên quan đến quản lý, sử dụng tài sản công để sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế cho phù hợp với các quy định của Luật. 

Bên cạnh đó, các bộ, ngành, địa phương đã triển khai việc xây dựng tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng và diện tích chuyên dùng, diện tích công trình sự nghiệp trong cơ sở hoạt động sự nghiệp.

 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công đã được triển khai chủ động, đồng bộ - Ảnh 1Ông La Văn Thịnh, Cục trưởng Cục Quản lý công sản - Bộ Tài chính báo cáo tóm tắt về tình hình  triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Báo cáo tại Hội nghị, Ông La Văn Thịnh, Cục trưởng Cục Quản lý công sản - Bộ Tài chính cho biết, để hướng dẫn thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; thực hiện nhiệm vụ do Thủ tướng Chính phủ giao, Bộ Tài chính đã chủ trì phối hợp với các bộ, ngành trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 26 văn bản, bao gồm: 14 Nghị định của Chính phủ, 01 Nghị quyết của Chính phủ, 03 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và 08 Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Hiện nay, Bộ Tài chính đang trình Chính phủ ban hành 01 Nghị định để quy định chi tiết Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đã chủ trì trình cấp có tẩm quyền ban hành 02 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và 04 Thông tư hướng dẫn.

Nhờ đó, đã có 11 bộ, ngành và 62 địa phương ban hành quy định về phân cấp quản lý tài sản công; có 6 bộ, ngành và 15 địa phương ban hành quy định về phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng; 3 bộ, ngành và 5 địa phương ban hành quy định về phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức công trình sự nghiệp thuộc cơ sở hoạt động sự nghiệp thuộc phạm vi quản lý.

Tuy nhiên, theo ông La Văn Thịnh, một số loại tài sản và lĩnh vực còn thiếu các văn bản quy định chi tiết hoặc không còn phù hợp với luật, nhưng chưa được thay thế, sửa đổi, bổ sung; Một số bộ, ngành, địa phương chưa tích cực, chủ động trong việc triển khai thực hiện luật nên đến nay vẫn chưa ban hành kịp thời các văn bản phân cấp thẩm quyền, có thể dẫn đến sai thẩm quyền khi quyết định mua sắm, thuê, sử dụng, xử lý tài sản công, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân; Việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP có những hạn chế nhất định...

Tiếp tục triển khai hiệu quả Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

Để tiếp tục triển khai hiệu quả Luật Quản lý, sử dụng tài sản công trong thời gian tới, Thứ trưởng Trần Xuân Hà cho biết, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hoàn thiện cơ chế chính sách, đồng thời các bộ, ngành, địa phương phối hợp với Bộ Tài chính trong việc quản lý, kiểm tra, giám sát thực hiện, nhằm phát huy hiệu quả việc quản lý, sử dụng tài sản công, phòng tránh các biểu hiện tiêu cực, thất thoát tài sản. 

Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.
Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Đồng thời, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục xây dựng hệ thống giao dịch điện tử về tài sản công. Qua đó, thực hiện các giao dịch về tài sản như: bán, chuyển nhượng, cho thuê tài sản... đảm bảo công khai, minh bạch. 

Bộ Tài chính cũng đề nghị bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan trung ương, UBND cấp tỉnh khẩn trương ban hành quy định về tài sản có giá trị lớn để phân định thẩm quyền phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý vào mục đích kinh doanh, cho thuê. 

Trong đó, đề nghị Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội khẩn trương ban hành văn bản quy định chi tiết hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công chuyên dùng trong lĩnh vực quản lý. Bộ Giao thông vận tải, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp tỉnh chỉ đạo cơ quan được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi khẩn trương hoàn thành việc rà soát, phân loại, xác định giá trị tài sản hiện có để thực hiện việc quản lý, sử dụng và khai thác theo quy định...

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Hữu Quang đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ và các bộ, ngành trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ…; đánh giá cao việc Bộ Tài chính, Cục Quản lý công sản đã tổ chức hội nghị này, bởi đây là dịp để nhìn nhận lại sơ bộ những việc đã làm được, cũng như những việc cần phải triển khai trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Hữu Quang đề nghị Bộ Tài chính, là cơ quan đầu mối giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về tài sản công, chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành và địa phương triệt để thực hiện các quy định của luật để các nội dung của luật đi vào cuộc sống một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM