VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công bình quân giai đoạn 2021-2025 đạt trên 90% kế hoạch Quốc hội giao

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công bình quân giai đoạn 2021-2025 đạt trên 90% kế hoạch Quốc hội giao

Trong phiên họp sáng 28/7, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, với 474/476 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 94,99% tổng số đại biểu Quốc hội).

Quyết nghị của Quốc hội về các Nghị quyết kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước

Quốc hội quyết nghị chỉ tiêu tăng trưởng giai đoạn 2021-2025 ở mức 6,5-7%

Đại biểu Quốc hội đóng góp nhiều ý kiến quan trọng cho dự thảo Nghị quyết Kỳ họp

Quốc hội nghe báo cáo thẩm tra về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

Trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội về kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường cho biết, nhiều ý kiến đại biểu Quốc hội cho rằng bên cạnh những kết quả tích cực, việc thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 còn một số tồn tại, hạn chế. Trong đó, nổi lên là tiến độ giải ngân chậm, việc phân bổ nguồn lực còn dàn trải, chưa kịp thời và đề nghị Chính phủ có biện pháp quản lý chặt chẽ hơn nữa việc phân bổ, giao vốn đầu tư công để có biện pháp khắc phục trong giai đoạn 2021-2025...

Theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, để khắc phục tồn tại, hạn chế nêu trên, trong giai đoạn 2021-2025, dự kiến bố trí vốn của Chính phủ đã tập trung hơn, tổng số dự án chỉ còn dưới 5.000 dự án, giảm hơn một nửa so với giai đoạn 2016-2020, trong đó cơ bản đã bố trí theo đúng thứ tự ưu tiên. Tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, tại Điều 6 của Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã quy định các giải pháp cụ thể nhằm khắc phục tồn tại, hạn chế.

Quốc hội cũng quyết nghị các mục tiêu cụ thể của Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Cụ thể, tổng vốn đầu tư toàn xã hội bình quân 5 năm 2021-2025 khoảng 32-34% GDP; tỷ trọng vốn đầu tư công bình quân 5 năm khoảng 16-17% tổng vốn đầu tư toàn xã hội; tỷ trọng chi đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước khoảng 28%, phấn đấu khoảng 29% tổng chi ngân sách nhà nước, tăng cường vai trò chủ đạo của ngân sách trung ương trong đầu tư công; phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công bình quân giai đoạn 2021-2025 đạt trên 90% kế hoạch Quốc hội giao; số dự án hoàn thành trong giai đoạn đạt trên 80% tổng số dự án được bố trí vốn.

Bên cạnh đó, tổng mức vốn đầu tư trung hạn nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 là 2.870.000 tỷ đồng; bao gồm, vốn ngân sách trung ương 1.500.000 tỷ đồng, vốn cân đối ngân sách địa phương 1.370.000 tỷ đồng. Dự phòng 10% kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương theo từng nguồn vốn để xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai kế hoạch đầu tư trung hạn... Nghị quyết giao Chính phủ khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, trình Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án quan trọng quốc gia theo quy định pháp luật.

Đối với các dự án dự kiến đầu tư trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 từ nguồn ngân sách trung ương, Chính phủ giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho các dự án đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Điều 52 của Luật Đầu tư công đến thời điểm Quốc hội thông qua Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Đối với các dự án chưa đáp ứng thủ tục đầu tư theo quy định, các khoản vốn chưa phân bổ, Chính phủ khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến trước khi giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho từng dự án theo đúng quy định pháp luật. Đối với các dự án đường ven biển, Chính phủ rà soát, tính toán kỹ việc bố trí vốn đầu tư, có giải pháp phù hợp để bảo đảm tính khả thi và hiệu quả đầu tư, tránh dàn trải, dở dang...

Chính phủ tổ chức thực hiện và chỉ đạo các bộ, cơ quan trung ương và địa phương triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, tổ chức kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm. Chỉ đạo các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương rà soát, chịu trách nhiệm về số liệu và bảo đảm bố trí đủ vốn thanh toán toàn bộ nợ đọng xây dựng cơ bản, vốn ứng trước theo quy định...

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM