VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Quốc hội thông qua các Nghị quyết về chủ trương đầu tư 05 Dự án đường cao tốc

Quốc hội thông qua các Nghị quyết về chủ trương đầu tư 05 Dự án đường cao tốc

Sáng ngày 16/6, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Nguyễn Đức Hải, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, biểu quyết thông qua các Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án 05 đường cao tốc quan trọng.

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi)

Quyết nghị phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020

Thông qua nghị quyết thành lập đoàn giám sát của Quốc hội triển khai 3 Chương trình mục tiêu quốc gia 

Quốc hội quyết nghị điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022

Quốc hội tiến hành thảo luận về chủ trương đầu tư 05 dự án đường cao tốc

Theo đó, tại Kỳ họp thứ 3, các dự án giao thông được Quốc hội quyết nghị thông qua bao gồm: Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1; Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu giai đoạn 1; Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1; Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh; và Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - vùng Thủ đô Hà Nội.

Với 475 đại biểu tham gia biểu quyết, có 474 đại biểu tán thành (chiếm 95,18%), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - vùng Thủ đô Hà Nội.

Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - vùng Thủ đô Hà Nội có chiều dài khoảng 112,8 km, chia thành 07 dự án thành phần; quy mô, hình thức đầu tư của từng dự án thành phần. Dự án áp dụng các công nghệ tiên tiến, hiện đại, bảo đảm yêu cầu an toàn, đồng bộ, chất lượng và hiệu quả. Thực hiện hình thức thu phí tự động không dừng trong khai thác, vận hành...

Nghị quyết nêu rõ, nhu cầu sử dụng đất của Dự án khoảng 1.341 ha. Trong đó, đất trồng lúa khoảng 816 ha, đất nông nghiệp khác khoảng 258 ha, đất dân cư khoảng 58 ha và đất khác khoảng 209 ha. Quốc hội cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án; Giải phóng mặt bằng toàn tuyến một lần theo quy mô quy hoạch. Sơ bộ tổng mức đầu tư của Dự án là 85.813 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện dự án từ năm 2022, cơ bản hoàn thành năm 2026 và đưa vào khai thác từ năm 2027.

Thời hạn 2 năm kể từ khi Nghị quyết được thông qua là thời hạn để tiến hành việc chỉ định thầu và không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy phép khai thác mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường nằm trong Hồ sơ khảo sát vật liệu xây dựng phục vụ Dự án, còn việc thực hiện các gói thầu và khai thác mỏ khoáng sản sẽ được thực hiện đến khi hoàn thành Dự án...

Đối với Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh, kết quả biểu quyết cho thấy, có 475/478 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 95,38%. Như vậy, với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh.

Về phạm vi, quy mô, hình thức đầu tư, Dự án đầu tư khoảng 76,34 km, chia thành 08 dự án thành phần theo hình thức đầu tư công. Dự án áp dụng các công nghệ tiên tiến, hiện đại, bảo đảm yêu cầu an toàn, đồng bộ, chất lượng và hiệu quả. Thực hiện hình thức thu phí tự động không dừng trong khai thác, vận hành...

Về nhu cầu sử dụng đất và phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, sơ bộ nhu cầu sử dụng đất của Dự án khoảng 642,7 ha, trong đó: đất trồng lúa khoảng 70,24 ha, đất nông nghiệp khác khoảng 103,52 ha, đất rừng sản xuất khoảng 16,82 ha, đất dân cư khoảng 64,1 ha, đất trồng cây lâu năm khoảng 229,62 ha, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp 11,2 ha và đất khác khoảng 147,2 ha. Giải phóng mặt bằng toàn tuyến một lần theo quy mô quy hoạch, trừ đoạn Tân Vạn - Bình Chuẩn đã đầu tư.

Về tiến độ thực hiện, dự án chuẩn bị đầu tư, thực hiện Dự án từ năm 2022, cơ bản hoàn thành năm 2025 và đưa vào khai thác từ năm 2026.

Các Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng (giai đoạn 1), cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột (giai đoạn 1); cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (giai đoạn 1) cũng đã được Quốc hội thông qua với tỷ lệ tán thành lần lượt là 95,98%, 93,78% và 95,38% tổng số đại biểu Quốc hội. Cả 3 dự án cơ bản hoàn thành và đưa vào sử dụng từ năm 2025 - 2027.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM