VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Quốc hội thông qua Nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026

Quốc hội thông qua Nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026

Với kết quả 470/470 đại biểu có mặt tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ 94,19% tính trên tổng số đại biểu Quốc hội, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 18 bộ và 4 cơ quan ngang bộ.

Đề xuất giữ nguyên cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XV

Quốc hội bàn thảo nhiều nội dung quan trọng về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước

Quốc hội thống nhất dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022

Kiện toàn 13 chức danh khối Quốc hội

Sáng ngày 23/7, tiếp tục ngày làm việc thứ tư, Quốc hội đã nghe Báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026; Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026; Dự thảo Nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.

Quốc hội đã nghe Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày Báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026. Các đại biểu Quốc hội nhận định, Chính phủ sau kiện toàn ngày càng khẳng định được bản lĩnh, trí tuệ, vai trò của mình trong ứng phó, đương đầu với những khó khăn, thách thức mà đất nước phải đối mặt; đồng thời, đánh giá cao những quyết sách, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. 

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.

Sau khi nghe Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 Phạm Minh Chính trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày Dự thảo Nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026. Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Trước đó, tại tờ trình được Thủ tướng trình bày trước Quốc hội ngày 22/7, Chính phủ đề nghị Quốc hội xem xét quyết định cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XV giữ ổn định như Khoá XIV có 22 cơ quan, gồm: 18 Bộ và 4 cơ quan ngang bộ.

Cơ quan thẩm tra của Quốc hội cũng nhất trí với phương án mà Chính phủ trình và cho rằng việc giữ ổn định cơ cấu tổ chức của Chính phủ sẽ là cơ sở để tiếp tục phát huy ưu điểm và kết quả hoạt động của Chính phủ đã đạt được trong nhiệm kỳ khóa XIV, bảo đảm yêu cầu chỉ đạo, điều hành trong điều kiện Chính phủ tập trung thực hiện “mục tiêu kép”.

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026. 
Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026. 

Với kết quả 470/470 đại biểu tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ 94,19% tính trên tổng số đại biểu Quốc hội) Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 18 bộ và 4 cơ quan ngang bộ. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ khi được Quốc hội biểu quyết thông qua. 

Cũng trong ngày làm việc hôm nay, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2016-2021 Hồ Đức Phớc trình bày Báo cáo về kế hoạch tài chính quốc gia, kế hoạch vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021-2025. Sau khi nghe báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội, các đại biểu thảo luận ở tổ về nội dung này.

Buổi chiều, Quốc hội nghe Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Quốc hội về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Quốc hội về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và thảo luận ở tổ về những nội dung này.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM