VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Công khai thông tin gần 1 triệu hộ kinh doanh nộp thuế khoán

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Công khai thông tin gần 1 triệu hộ kinh doanh nộp thuế khoán

(Tài chính) Quá trình thực hiện thực hiện Quyết định số 1474/QĐ-BTC ngày 25/6/2014 của Bộ Tài chính về “Quy chế công khai thông tin hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán trên Trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, Cục Thuế các tỉnh, TP trực thuộc trung ương” gặp phải không ít vướng mắc. Sau gần 1 tháng thực hiện Quyết định này, nhằm đưa ra các giải pháp tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, ông Nguyễn Quang Tiến, Vụ trưởng, Phó Trưởng Ban cải cách và hiện đại hóa, Tổng cục Thuế cho biết một số nội dung xung quanh nội dung này.

Về căn cứ pháp lý để Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 1474/QĐ-BTC  về việc công khai thông tin hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán, ông Nguyễn Quang Tiến cho biết, thực tế, quản lý thuế đối với hộ kinh doanh là một trong những nội dung phức tạp, tốn nhiều nguồn lực của cơ quan thuế. Mặc dù số tiền thuế huy động từ lĩnh vực này chiếm tỷ lệ không cao trong tổng số thu nội địa, nhưng lại có ảnh hưởng sâu rộng trong cộng đồng xã hội do số lượng hộ lớn, trải rộng khắp các vùng.  Thời gian qua, công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh đã đạt được những kết quả nhất định, tạo sự đồng thuận, huy động được sự tham gia của các cấp, các ngành, tuy nhiên, công tác quản lý hộ cũng đã bộc lộ những bất cập, tồn tại. Tình trạng thất thu còn nhiều, trong khi quy trình quản lý chưa rõ ràng, công tác hành thu lại lạc hậu, chưa theo kịp tiến trình cải cách và hiện đại hóa.

Nhằm hướng tới sự minh bạch, ngăn ngừa các tiêu cực và thỏa thuận ngầm trong công tác hành thu, giúp cho công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh được rõ ràng hơn, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành đã quy định, cơ quan thuế phải thực hiện công khai thông tin hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán trên trang thông tin điện tử của ngành. Do vậy, để thống nhất việc thực hiện, Bộ Tài chính đã ban hành quy chế công khai thông tin hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán trên trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế và các cục thuế địa phương.

Đề cập đến các nội dung công việc mà ngành thuế đã triển khai nhằm thực hiện Quyết định số 1474/QĐ-Bộ Tài chính, theo đó, việc công khai thông tin hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán sẽ bắt đầu từ ngày 25/6, ông Nguyễn Quang Tiến nêu rõ,  để kịp thời triển khai đảm bảo đúng quy định, Tổng cục Thuế đã có văn bản hướng dẫn về quy trình, biểu mẫu, thời gian… kết xuất dữ liệu, luân chuyển thông tin về hộ kinh doanh nộp thuế khoán từ chi cục thuế gửi tới cục thuế để rà soát lại số liệu trước khi công khai thông tin.

Mặt khác, Tổng cục Thuế đã thực hiện nâng cấp hệ thống mạng, tăng dung lượng đường truyền, nâng cấp trang thông tin điện tử của cơ quan thuế để có thể đăng tải, cập nhật và tra cứu thông tin về hộ kinh doanh. Đặc biệt, Tổng cục Thuế đã xây dựng công cụ kết xuất dữ liệu về thuế của hộ kinh doanh từ các ứng dụng quản lý để đăng tải thông tin được thuận tiện, chính xác.

Đến nay đã có 63/63 cục thuế thực hiện công khai thông tin về hộ khoán ổn định thuế đầu năm của gần 1 triệu hộ kinh doanh trên chuyên mục “Công khai thông tin hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán” trên trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế và các cục thuế.

Trong quá trình triển khai Quyết định này, số lượng hộ kinh doanh phải nộp thuế theo phương pháp khoán rất lớn, ước tính trên 2 triệu hộ, ông Nguyễn Quang Tiến nhấn mạnh,   với số lượng các hộ phải nộp thuế theo phương pháp khoán hiện lên tới hơn 2 triệu như vậy, ngành thuế cũng gặp không ít khó khăn. Thứ nhất là về vấn đề kỹ thuật, hiện nay, việc quản lý, lập bộ, tính thuế đang được thực hiện trên hệ thống quản lý thuế Thu nhập cá nhân (PIT); đối với các loại thuế khác nhau được theo dõi và thực hiện trên hệ thống quản lý thuế hộ cá thể (QCT) và quản lý thuế Giá trị gia tăng. Do hệ thống quản lý từ các cấp chưa tập trung, vì vậy các chi cục thuế phải tổng hợp tiền thuế của từng hộ kinh doanh trên các ứng dụng khác nhau, kết xuất ra file và gửi dữ liệu về cho cục thuế để đăng tải thông tin. Thứ hai, tại nhiều nơi chưa cấp hết mã số thuế cho hộ nộp thuế khoán (đặc biệt là hộ không thuộc diện nộp thuế GTGT và những hộ chỉ kinh doanh một vài tháng trong năm). Những hộ này hiện đang được theo dõi và quản lý ở ngoài ứng dụng, nên khi kết xuất danh sách từ các ứng dụng còn thiếu nhiều.

Để khắc phục những bất cập trong quá trình triển khai Quyết định, ông Tiến cho biết, tới đây ngành Thuế sẽ đưa ra một số biện pháp để việc thực hiện đạt hiệu quả cao nhất, Tổng cục Thuế đang xây dựng dự thảo Quy trình công khai thông tin hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán trên trang thông tin điện tử để hướng dẫn trình tự các bước công việc, thời gian và trách nhiệm của các bộ phận có liên quan. Dự thảo đang được lấy ý kiến của các địa phương để hoàn thiện.

Cùng với đó, Tổng cục Thuế cũng đã thành lập Tổ thường trực theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, hỗ trợ và xử lý các vướng mắc trong quá trình triển khai, nhất là hỗ trợ các địa phương trong quá trình chuyển đổi, kết xuất dữ liệu về hộ kinh doanh; đồng thời tiến hành nâng cấp trang thông tin điện tử của 63 cục thuế để có thêm cổng, mục đăng tải, cập nhật thông tin... Ngoài ra, Tổng cục Thuế cũng sẽ đẩy mạnh việc giám sát các cục thuế, chi cục thuế trong quá trình triển khai thực hiện theo đúng những nội dung đã hướng dẫn, tránh mọi nhầm lẫn, sai sót.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM