VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Cục Thuế Cao Bằng với nhiều điểm sáng trong công tác quản lý thuế

Với sự đoàn kết, nỗ lực vượt khó, Cục Thuế Cao Bằng đã tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp để triển khai thực hiện hiệu quả công tác quản lý thuế.

Cục Thuế Cao Bằng với nhiều điểm sáng trong công tác quản lý thuế

Với sự đoàn kết, nỗ lực vượt khó, Cục Thuế Cao Bằng đã tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp để triển khai thực hiện hiệu quả công tác quản lý thuế. Nhờ đó, công tác quản lý thuế tại Cục Thuế Cao Bằng đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên các các lĩnh vực như : Công tác Kê khai và kế toán thuế, kiểm tra, thanh tra thuế, tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế...

Cục Thuế Thừa Thiên - Huế: Lan tỏa thông điệp về việc thực hiện nghĩa vụ thuế

Cục Thuế Thừa Thiên - Huế đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế

Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh phạt và truy thu Asanzo trên 47 tỷ đồng

Được sự chỉ đạo sát sao và tích cực của Đảng ủy, Ban lãnh đạo, Cục Thuế Cao Bằng đã  chỉ đạo các đơn vị rà soát các doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh, đưa vào quản lý thuế; tiếp tục thực hiện các Đề án thu Ngân sách nhà nước trong lĩnh vực cửa khẩu, khoáng sản, đất đai và xăng dầu; đôn đốc kê khai, nộp các loại thuế vào ngân sách nhà nước đúng thời gian quy định; ban hành thông báo giá các loại phương tiện chưa có trong bảng giá và nhập vào ứng dụng để thu Lệ phí trước bạ kịp thời.

Cục Thuế Cao Bằng tiếp tục chỉ đạo các phòng, Chi cục Thuế thực hiện kế hoạch số 1045/KH-BCĐ ngày 08/4/2019 của Ban chỉ đạo chống thất thu ngân sách và đôn đốc thu hồi nợ đọng tỉnh Cao Bằng. Thực hiện tốt công tác theo dõi, tổng hợp, phân tích, đánh giá tiến độ thực hiện dự toán thu thuế; ước thu ngân sách nhà nước, dự báo các nhân tố tác động tăng, giảm đến nguồn thu sát, đúng với thực tế, từ đó có biện pháp quản lý và phối hợp hiệu quả; Cung cấp số liệu, kết quả thu thuế cho các cơ quan, ban ngành liên quan và báo cáo UBND tỉnh đúng quy định.

Cục Thuế Cao Bằng cũng tăng cường quản lý chặt chẽ mã số thuế, tình hình biến động, tạm dừng hoạt động, giải thể, phá sản của người nộp thuế, phối hợp tốt với cơ quan đăng ký kinh doanh để trao đổi thông tin, kiểm soát việc đăng ký thuế. Đồng thời, cập nhật xử lý kịp thời hồ sơ khai thuế vào hệ thống quản lý thuế, đảm bảo kiểm tra sơ bộ 100% hồ sơ khai thuế. Kết quả 9 tháng đầu năm số lượng hồ sơ khai thuế đã nộp về cơ quan Thuế đạt tỷ lệ 98,62% trên tổng số hồ sơ khai thuế phải nộp của người nộp thuế, tỷ lệ nộp hồ sơ khai thuế đúng hạn/tổng số hồ sơ khai thuế đã nộp đạt 95,83%, tỷ lệ hồ sơ chưa nộp/số hồ sơ phải nộp 1,38%. Đơn vị đã lập biên bản và xử phạt hành chính thuế đối với 235 lượt người nộp thuế có hành vi nộp chậm hồ sơ khai thuế với số tiền phạt 267,6 triệu đồng.

Cục Thuế kịp thời tiếp nhận và xử lý các hồ sơ miễn, giảm, hoàn thuế, xác nhận nghĩa vụ thuế cho người nộp thuế. Lũy kế đến 30/9/2019 đã đã thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng cho 8 trường hợp (số tiền 19.774 triệu đồng); hoàn thuế thu nhập cá nhân cho 154 trường hợp (số tiền 993 triệu đồng), hoàn bù trừ tiền thuê đất 679,2 triệu đồng; Tiến hành kiểm tra, thanh tra tại trụ sở người nộp thuế 130 đơn vị (trong đó kiểm tra 112 đơn vị, thanh tra 12 đơn vị), số tiền truy thu và phạt qua kiểm tra, thanh tra 4,7 tỷ đồng, đã nộp ngân sách là 2,48 tỷ đồng.

Cục Thuế đôn đốc các đơn vị được Kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước nộp tiền thuế tăng thêm và tiền phạt vào ngân sách theo Kết luận của kiểm toán nhà nước. Tỷ lệ thực hiện kết luận, kiến nghị của kiểm toán ngân sách nhà nước giai đoạn 2009 - 2017 đạt 57% (22,4 tỷ đồng/39,6 tỷ đồng); tỷ lệ thực hiện kiểm toán chuyên đề khoáng sản giai đoạn 2014-2016 đạt tỷ lệ 6,67% (255 triệu đồng/3.824 triệu đồng).

Đặc biệt, công tác tuyên truyền hỗ trợ Người nộp thuế đã được Cục Thuế tích cực triển khai  với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Cụ thể là, phối hợp với Báo Cao Bằng, đài Phát thanh - Truyền hình Cao Bằng đăng tải các tin, bài, hình ảnh Cục Thuế tuyên truyền các chính sách pháp luật thuế, đặc biệt là các chính sách thuế mới, sửa đổi, bổ sung, quy trình chức năng, thủ tục hành chính thuế; phối hợp với Đài phát thanh - Truyền hình Cao Bằng phát sóng chuyên mục "Chính sách thuế và cuộc sống" kịp thời phản ánh các hoạt động của Ngành; nêu gương điển hình doanh nghiệp, cá nhân thực hiện tốt nghĩa vụ thuế.

Cục Thuế  thành lập tổ hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã và các nhà đầu tư tại cơ quan Cục Thuế để hỗ trợ về chính sách, pháp luật thuế cho người nộp thuế hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn Tỉnh. Công tác tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thuế và các thủ tục thuế khác cũng được đơn vị triển khai kịp thời tại bộ phận một cửa tạo thuận lợi, giảm chi phí, tiết kiệm thời gian cho người nộp thuế. Cùng với đó, Cục Thuế đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính; niêm yết công khai, rõ ràng các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thuế, phí tại công sở của Cục Thuế và Chi Cục thuế các huyện, thành phố...

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM