VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Giải pháp quản lý thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản tại Phú Thọ

Khi xác định được hoạt động mua, bán, trao đổi và chuyển nhượng bấn động sản không theo giá trị thị trường thì Chi cục Thuế đề nghị người nộp thuế kê khai lại giá tính thuế theo đúng quy định.

Giải pháp quản lý thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản tại Phú Thọ

Để đảm bảo thu đúng, thu đủ vào NSNN đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản, Cục Thuế Phú Thọ đãchỉ đạo các Phòng chức năng thuộc cơ quan Cục Thuế, các Chi cục Thuế huyện, thành phố, thị xã và Chi cục Thuế khu vực tăng cường quản lý đối với hoạt động này.

Cục thuế Phú Thọ: Triển khai có hiệu quả nộp thuế điện tử

Cục Thuế Phú Thọ: Chủ động ngăn chặn sử dụng hoá đơn bất hợp pháp

Cục Thuế Phú Thọ: Thu ngân sách quý I đạt 24,8% dự toán

Cục Thuế Phú Thọ bồi dưỡng nâng cao trình độ kế toán doanh nghiệp

Thời gian qua, công tác quản lý thu đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả nhất định, góp phần tăng nguồn thu cho NSNN và nâng cao ý thức chấp hành nghĩa vụ với NSNN của người nộp thuế. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng người nộp thuế kê khai giá chuyển nhượng chưa đúng với thực tế giá chuyển nhượng bấn động sản gây ảnh hưởng đến kết quả thu NSNN.

Để đảm bảo thu đúng, thu đủ vào NSNN đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản, Cục Thuế tỉnh Phú Thọ vừa chỉ đạo các Phòng chức năng thuộc cơ quan Cục Thuế, các Chi cục Thuế huyện, thành phố, thị xã và Chi cục Thuế khu vực tăng cường quản lý đối với hoạt động này.

Cụ thể, đối với các Chi cục Thuế, Cục Thuế yêu cầu tiếp tục phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan cập nhật tình hình thực tế các đoạn đường mới trên địa bàn, nhất là các vị trí đất, đoạn đường có giá trị thương mại, đường tại dự án khu đô thị, khu dân cư mới sau khi được đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng có giá đất tăng cao. Qua đó, có cư sở thực tiễn để tham mưu cho UBND huyện, thành, thị báo cáo UBND tỉnh ban hành hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng cho năm 2022 phù hợp với giá đất trên thị trường nhằm tránh thất thu thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản.

Trường hợp xác định được các hành vi mua, bán, trao đổi và chuyển nhượng không theo giá trị giao dịch thông thường trên thị trường nhằm mục đích giảm nghĩa vụ thuế thì căn cứ Nghị định số 126/2020/NĐ-CP  ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14, các Chi cục Thuế đề nghị người nộp thuế giải trình và kê khai lại giá tính thuế theo giá thị trường hoặc ấn định thuế trên cơ sở đảm bảo đủ các điều kiện quy định.

Các Chi cục Thuế chủ động rà soát, xây dựng cơ sở dữ liệu về giá tính thuế trên địa bàn. Thông qua thu thập giá giao dịch thực tế, giá đấu giá tại các vị trí tuyến đường sát với vị trí, tuyến đường có mua bán, đảm bảo có các yếu tố chủ yếu của mảnh đất, nhà đất có sự tương đồng để so sánh.

Trong quá trình xây dựng cơ sở dữ liệu, các đơn vị cần phối hợp với các phòng Thanh tra – Kiểm tra của Cục Thuế để thu thập giá bán bất động sản tại các dự án của doanh nghiệp thuộc Cục Thuế, hoặc Chi cục Thuế khác quản lý, để thu thập giá bán bất động sản ban đầu tại các dự án, thu thập thông báo giá bán của chủ đầu tư được niêm yết công khai theo quy định của Luật kinh doanh bất động sản... làm cơ sở xác định giá thị trường, phân tích các trường hợp giá thực tế bán lại giữa các cá nhân không thấp hơn giá chủ đầu tư bán ra.

Cùng với đó, Chi cục Thuế tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin với các cơ quan hữu quan có thông tin về giá bất động sản thực tế như: Phòng Tài chính về thông tin đấu giá đất, phòng Tài nguyên về thông tin các đoạn đường, Tòa án về phán quyết phân chia tài sản...;

Đồng thời, các Chi cục Thuế báo cáo UBND huyện, thành, thị chỉ đạo Văn phòng công chứng trên địa bàn tăng cường phối hợp, trao đổi và cung cấp thông tin với cơ quan thuế; Phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn và khuyến khích các cá nhân chuyển nhượng bất động sản kê khai trên hợp đồng công chứng theo giá thực tế mua bán, phù hợp với giá thị trường để làm căn cứ tính lệ phí trước bạ, thuế TNCN theo quy định của pháp luật; không tiếp tay, hướng dẫn cho các cá nhân kê khai thấp, trốn thuế, tránh trường hợp phải hồi tố khi cơ quan thuế có đủ cơ sở dữ liệu sau này.

Đối với các Phòng Thanh tra - Kiểm tra thuộc cơ quan Cục Thuế, Cục Thuế yêu cầu, trong quá trình thu thập thông tin giải trình về giá bán bất động sản tại các dự án (do doanh nghiệp kinh doanh bất động sản cung cấp) hoặc giá bán bất động sản có được từ kết quả thanh tra kiểm tra tại doanh nghiệp phải chủ động thông báo cho Chi cục Thuế (tại địa bàn có doanh nghiệp kinh doanh bất động sản) để làm căn cứ ấn định thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ, đối với các cá nhân chuyển nhượng bất động sản nhưng kê khai giá bán thấp hơn thực tế

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM