VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Kho bạc Nhà nước quản lý chặt chẽ các khoản chi ngân sách

Đối với chi đầu tư xây dựng cơ bản, đến hết năm 2016, hệ thống KBNN kiểm soát chi ước đạt 285.861,1 tỷ đồng, bằng 84,5% so với kế hoạch năm. Nguồn: internet

Kho bạc Nhà nước quản lý chặt chẽ các khoản chi ngân sách

Năm 2016, hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tích cực, góp phần thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư, đáp ứng kịp thời nhu cầu chi tiêu của các đơn vị sử dụng ngân sách, đồng thời đảm bảo quản lý chặt chẽ các khoản chi ngân sách nhà nước (NSNN).

Kho bạc Nhà nước hoàn thành 31 đề án chính sách năm 2016

Kho bạc Nhà nước có nhiều nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao

Kho bạc Nhà nước đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2016

Kho bạc Nhà nước thông báo tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 12/2016

Quản lý chặt chẽ các khoản chi ngân sách nhà nước

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, hệ thống KBNN đã luôn bám sát chủ trương, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính và chính quyền các cấp. Nhờ đó, công tác kiểm soát chi NSNN qua KBNN năm 2016 đạt được một số kết quả nổi bật.

Thống kê mới nhất của KBNN cho thấy, về chi thường xuyên, tính đến hết năm 2016, hệ thống KBNN kiểm soát ước đạt 785.386 tỷ đồng (không bao gồm chi trả nợ, viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng) bằng 93,8% dự toán năm.

Thông qua công tác kiểm soát chi NSNN, các đơn vị KBNN đã phát hiện và yêu cầu bổ sung hồ sơ thanh toán khoảng 29.762 khoản chi chưa đủ thủ tục, số tiền thực từ chối thanh toán là 43 tỷ đồng.

Về việc chi trả kinh phí bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển tại 04 tỉnh miền Trung, tính đến ngày 06/12/2016, đã chi trả được 1.119,6 tỷ đồng chiếm 41,35% số kinh phí đã chuyển qua KBNN.

Trong khi đó, đối với chi đầu tư xây dựng cơ bản, đến hết năm 2016, hệ thống KBNN kiểm soát chi ước đạt 285.861,1 tỷ đồng, bằng 84,5% so với kế hoạch năm, thấp hơn so với cùng kỳ năm 2015.

Trong đó, vốn xây dựng cơ bản tập trung giải ngân là 205.489,5 tỷ đồng (đạt 88,6% kế hoạch); vốn trái phiếu chính phủ giải ngân là 27.251 tỷ đồng (đạt 58,1% kế hoạch); nguồn vốn chương trình mục tiêu giải ngân  là 5.982,9 tỷ đồng (đạt 70,1%) nguồn vốn khác giải ngân là 47.137,7 tỷ đồng (đạt 92,9% kế hoạch).

Thông qua kiểm soát thanh toán vốn đầu tư, hệ thống KBNN đã từ chối thanh toán khoảng 119,2 tỷ đồng do chủ đầu tư đề nghị thanh toán chưa đúng chế độ quy định.

Về tạm ứng và thu hồi tạm ứng vốn đầu tư, tính đến hết ngày 31/10/2016, tổng số dư tạm ứng vốn đầu tư tại hệ thống KBNN là 60.357,2 tỷ đồng tăng so với số dư tạm ứng tại thời điểm 31/01/2016 là 8.660,516 tỷ đồng.

Trong đó, số dư tạm ứng thuộc kế hoạch vốn năm 2016 là 40.542,7 tỷ đồng; số dư tạm ứng từ năm 2004 đến 31/01/2016 là 19.600,3 tỷ đồng; số dư tạm ứng còn tồn đọng từ năm 2003 trở về trước là 214,188 tỷ đồng.

Hệ thống KBNN cũng đã nỗ lực, phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án trong việc đôn đốc, thu hồi tạm ứng góp phần giảm 11,8 tỷ đồng so với thời điểm 31/01/2016 đối với số dư tạm ứng quá hạn, còn tồn đọng từ năm 2003 trở về trước.

Hiệu quả từ những giải pháp đồng bộ       

Để đạt được những kết quả nổi bật như vậy, ngay từ đầu năm, KBNN đã khẩn trương rà soát các văn bản chế độ, chính sách liên quan đến công tác kiểm soát chi NSNN, kịp thời ban hành văn bản hướng dẫn KBNN các tỉnh, thành phố về một số nội dung mới, cần lưu ý trong công tác kiểm soát chi NSNN năm 2016.

Chủ động tham gia với Vụ Đầu tư, Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại xây dựng, trình Bộ ban hành các Thông tư quy định việc kiểm soát thanh toán vốn NSNN trong nước và nước ngoài theo hướng cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý...

Đặc biệt, hệ thống KBNN đã tổ chức triển khai nhiều giải pháp hiệu quả nhằm thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công như: Rà soát, nắm vững tình hình giải ngân vốn đầu tư kế hoạch năm 2016 của từng dự án; Phối hợp với các đơn vị liên quan tìm hiểu nguyên nhân vướng mắc để có biện pháp xử lý kịp thời; công khai tại trụ sở và thông báo số liệu giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản kế hoạch năm 2016 đến các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án trên địa bàn...

KBNN và KBNN các tỉnh, thành phố đã tổ chức các hội nghị tọa đàm với chủ đầu tư để trao đổi, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân, kịp thời tổng hợp báo cáo các cấp có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo xử lý; Phối hợp với chủ đầu tư đối chiếu, xác nhận số liệu giải ngân vốn đầu tư đối với từng dự án tính đến ngày 30/9/2016 đảm bảo chính xác phục vụ việc chỉ đạo điều hành, điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư năm 2016.

Đặc biệt, luôn quán triệt tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ đối với công chức làm công tác kiểm soát chi, tuyệt đối không được để tồn đọng bất kỳ hồ sơ thanh toán nào tại KBNN mà không rõ lý do; đảm bảo tuân thủ thời gian kiểm soát thanh toán tối đa không quá 04 ngày làm việc theo quy định đối với các dự án đủ điều kiện giải ngân...

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM