VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Ngày 23/9, Cục Thuế TP. Hải Phòng đối thoại trực tuyến với người nộp thuế

Ngày 23/9, Cục Thuế TP. Hải Phòng đối thoại trực tuyến với người nộp thuế

Thực hiện kế hoạch tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế năm 2021, Cục Thuế TP. Hải Phòng tổ chức Hội nghị đối thoại trực tuyến giải đáp vướng mắc trong quá trình thực thi chính sách pháp luật thuế.

Cục Thuế Hải Phòng hoàn thành hợp nhất các chi cục thuế

Cục Thuế Hải Phòng thu 516 tỷ đồng tiền nợ thuế

Cục Thuế Hải Phòng: Thúc đẩy cải cách hỗ trợ doanh nghiệp

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Tổng cục Thuế trong việc cải cách, hiện đại hóa ngành thuế; thực hiện kế hoạch tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế năm 2021; thực hiện đa dạng, đổi mới phương pháp hỗ trợ người nộp thuế đáp ứng yêu cầu vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế trong trạng thái bình thường mới… Cục Thuế TP. Hải Phòng thông báo tới các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, người nộp thuế trên địa bàn TP. Hải Phòng về việc tổ chức buổi đối thoại, hỗ trợ trực truyến cho NNT.

Cụ thể, Hội nghị thông qua hình thức trực tuyến trên Website của Cục Thuế: haiphong.gdt.gov.vn vào sáng ngày 23/9/2021(từ 8h đến 11h30). Các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, người nộp thuế trên địa bàn thành phố Hải Phòng có vướng mắc trong quá trình thực thi chính sách pháp luật thuế có thể gửi câu hỏi theo 2 cách:

- Gửi trước câu hỏi theo mẫu Phiếu đề nghị giải đáp, kiến nghị được đính kèm thông báo này cho Cục Thuế TP. Hải Phòng theo địa chỉ Email: doithoai.hph@gdt.gov.vn;

- Gửi câu hỏi trực tiếp tại buổi hỗ trợ, đối thoại trên Website của Cục Thuế: haiphong.gdt.gov.vn (người nộp thuế truy cập vào đường link: http://haiphong.gdt.gov.vn/wps/portal/gltt và điền đầy đủ thông tin để gửi câu hỏi).

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM