VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Tập trung nhanh nguồn thu, kiểm soát chi chính xác và hiệu quả

Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 của hệ thống Kho bạc Nhà nước (ngày 18/12/2017).

Tập trung nhanh nguồn thu, kiểm soát chi chính xác và hiệu quả

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 của hệ thống Kho bạc Nhà nước (ngày 18/12/2017), Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai biểu dương những kết quả và nỗ lực mà tập thể cán bộ viên chức hệ thống Kho bạc Nhà nước đã thực hiện trong năm 2017; Tin tưởng với truyền thống, đoàn kết, nhất trí, hệ thống Kho bạc Nhà nước sẽ phát huy hơn nữa những thành tích đã đạt được và tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm 2018.

Hòa Bình đôn đốc nộp thuế điện tử năm 2017

Thanh khoản bất ngờ dồi dào, NHNN quyết định hút ròng 18.500 tỷ

Kho bạc Nhà nước công bố tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 12/2017

Bộ Tài chính phản hồi thông tin “Bộ Tài chính có 181 Cục trưởng”

Giải ngân kịp thời, an toàn, đúng tiến độ

Báo cáo đánh giá tình hình hoạt động của hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) năm 2017, phương hướng và giải pháp triển khai nhiệm vụ năm 2018, ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Tổng giám đốc KBNN cho biết: Bám sám chủ trương, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự chỉ đạo quyết liệt của Bộ Tài chính và chính quyền các cấp. Nối tiếp truyền thống đoàn kết, năm 2017, toàn thể công chức, viên chức, hệ thống KBNN đã nỗ lực hoàn thành tốt chương trình công tác năm 2017 với những kết quả nổi bật như:

Tập trung nhanh nguồn thu, kiểm soát chi chính xác và hiệu quả - Ảnh 1

Tổng Giám đốc KBNN Nguyễn Hồng Hà yêu cầu, toàn hệ thống KBNN tập trung thực hiện công tác khóa sổ, mở sổ, chuyển nguồn kinh phí theo đúng hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Trong công tác xây dựng đề án, chính sách: KBNN đã hoàn thành dứt điểm 22 đề án, chính sách; 09 đề án, chính sách đang tích cực triển khai theo tiến độ để hoàn thành trong năm 2017; 08 đề án, chính sách tiếp tục nghiên cứu, triển khai trong năm 2018.

Đối với công tác điều hành quản lý quỹ ngân sách nhà nước (NSNN): Bám sát dự toán thu NSNN; Nghị quyết của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính về điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính – ngân sách, hệ thống KBNN từ trung ương đến địa phương đã chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai nhiều giải pháp tích cực, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế để tập trung nhanh, hạch toán đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản thu cho các cấp ngân sách. Tính đến ngày 12/12/2017, tổng thu NSNN đạt 1.212.700 tỷ đồng, trong đó, thu trong cân đối đạt 1.091.602 tỷ đồng, bằng 90,05% so với dự toán năm;

Bên cạnh đó, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư, đáp ứng kịp thời nhu cầu chi tiêu của các đơn vị sử dụng ngân sách, đảm bảo quản lý chặt chẽ các khoản chi NSNN theo đúng quy định của pháp luật. Đối với chi thường xuyên, tính đến hết năm 2017, hệ thống KBNN kiểm soát khoảng 824.517 tỷ đồng, bằng 91,3% dự toán năm. Thông qua công tác kiểm soát chi NSNN, các đơn vị KBNN đã phát hiện và yêu cầu bổ sung hồ sơ thanh toán khoảng 18.025 khoản chi chưa đúng thủ tục với số tiền là 45,6 tỷ đồng.

Đối với chi đầu tư xây dựng cơ bản, tính đến hết năm 2017, hệ thống KBNN ước kiểm soát khoảng 304.295,2 tỷ đồng, bằng 89,5% so với kế hoạch năm. Thông qua kiểm soát thanh toán vốn đầu tư, hệ thống KBNN đã từ chối thanh toán khoảng 93,3 tỷ đồng do chủ đầu tư đề nghị thanh toán chưa đúng chế độ quy định. Về tạm ứng và thu hồi tạm ứng vốn đầu tư, tính đến hết ngày 30/11/2017, tổng số dư tạm ứng vốn đầu tư tại hệ thống KBNN là 68.993 tỷ đồng.

Đối với các công tác huy động vốn và điều hành ngân quỹ nhà nước… cũng được hệ thống triển khai hiệu quả, góp phần đảm bảo an ninh, an toàn tiền, tài sản nhà nước giao cho KBNN quản lý.

Biểu dương và ghi nhận kết quả và nỗ lực mà tập thể cán bộ viên chức hệ thống KBNN đã đạt được trong năm 2017, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai yêu cầu: Từ nay đến cuối năm 2017 và trong tháng 1/2018, KBNN chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan tập trung nhanh nguồn thu cho NSNN; Giải ngân tối đa kịp thời, an toàn, đúng tiến độ.

“Năm 2018, KBNN cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, các đơn vị trong ngành Tài chính để thực hiện nhiệm vụ được giao; chấp hành nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương trong quản lý tài chính; giải quyết các vướng mắc khó khăn, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư và điều hành ngân quỹ nhà nước an toàn hiệu quả, đảm bảo khả năng thanh toán của ngân sách nhà nước”, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai lưu ý.

Xác định 8 mục tiêu cụ thể cho năm 2018

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai, Tổng Giám đốc KBNN Nguyễn Hồng Hà yêu cầu, từ nay đến 31/12/2017, toàn hệ thống KBNN tiếp tục chủ động, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để thống nhất kế hoạch tổ chức thu NSNN, thực hiện công tác khóa sổ, mở sổ, chuyển nguồn kinh phí theo đúng hướng dẫn của Bộ Tài chính; Phấn đấu hoàn thành dự toán thu cả ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương; thực hiện chuyển đổi thành công Mục lục NSNN theo Luật NSNN năm 2015… Đồng thời, tập trung chấn chỉnh, khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế, không để lặp lại.

Tính đến hết năm 2017, hệ thống KBNN kiểm soát khoảng 824.517 tỷ đồng, bằng 91,3% dự toán năm. Thông qua công tác kiểm soát chi NSNN, các đơn vị KBNN đã phát hiện và yêu cầu bổ sung hồ sơ thanh toán khoảng 18.025 khoản chi chưa đúng thủ tục với số tiền là 45,6 tỷ đồng.

Xác định nhiệm vụ năm 2018 cũng như các năm tới của hệ thống KBNN còn hết sức nặng nề, Tổng giám đốc KBNN Nguyễn Hồng Hà đề nghị từng đơn vị trong hệ thống KBNN cần tập trung xây dựng kế hoạch cụ thể và triển khai hiệu quả 8 chỉ tiêu trọng tâm sau:

Thứ nhất, về công tác xây dựng các đề án, chính sách: Hoàn thành 100% kế hoạch xây dựng, triển khai các đề án, chính sách năm 2018;

Thứ hai, về quản lý thu NSNN: Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thu tập trung đầy đủ, kịp thời các khoản thu vào NSNN và điều tiết cho các cấp ngân sách đúng chế độ quy định;

Thứ ba, về kiểm soát chi NSNN: kiểm soát chặt chẽ các khoản chi NSNN đảm bảo đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức; đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các chủ đầu tư và các đơn vị sử dụng ngân sách trong quá trình kiểm soát, thanh toán các khoản chi NSNN;

Thứ tư, về quyết toán NSNN: Hoàn thành báo cáo quyết toán NSNN 2016 để trình Chính phủ báo cáo Quốc hội đúng thời gian quy định;

Thứ năm, về công tác huy động vốn: hoàn thành 100% kế hoạch huy động vốn năm 2018; khối lượng trái phiếu chính phủ kỳ hạn 5 năm trở lên tối thiểu đạt 80%;

Thứ sáu, về điều hành ngân quỹ: điều hành ngân quỹ chủ động, sáng tạo đảm bảo đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu thanh toán, chi trả cho các cấp ngân sách tại mọi thời điểm; nâng cao chất lượng hoạt động dự báo luồng tiền và quản lý rủi ro ngân quỹ nhằm quản lý ngân quỹ đạt mục tiêu an toàn và hiệu quả;

Thứ bảy, về công tác thanh tra, kiểm tra: hoàn thành 100% kế hoạch thanh tra chuyên ngành, kiểm tra nội bộ năm 2108 của từng đơn vị và của hệ thống KBNN. Trong đó, tiếp tục làm tốt công tác tự kiểm tra theo Chỉ thị số 4125 của KBNN;

Thứ tám, về công tác quản lý tài chính, tài sản, xây dựng cơ bản nội ngành: chấp hành nghiêm kỷ cương, kỷ luật tài chính. Hoàn thành 98% dự toán năm 2018 do Chính phủ và Bộ Tài chính giao. Đến 31/12/2018, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản nội ngành của toàn hệ thống đạt 95%; chi ứng dụng công nghệ thông tin, mua sắm, sửa chữa tài sản, đào tạo, nghiên cứu khoa học đạt 100% kế hoạch được giao.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM