VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Tài sản công khi bán, chuyển nhượng phải đấu giá

Ông Nguyễn Tân Thịnh, Phó Cục trưởng Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính) phát biểu tại cuộc họp báo ngày 17/5/2018. Nguồn: internet

Tài sản công khi bán, chuyển nhượng phải đấu giá

Tài sản công khi bán, chuyển nhượng phải đấu giá, trừ những tài sản có giá trị nhỏ được bán theo hình thức niêm yết giá hoặc bán chỉ định.

Xe ô tô biếu tặng Nhà nước phải định giá theo giá thị trường

Hoàn thiện hành lang pháp lý về tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công

Quy định mới về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất là tài sản công

Tại cuộc họp báo chuyên đề về tình hình triển khai Luật Quản lý, sử dụng tài sản công do Bộ Tài chính tổ chức ngày 17/5/2018, trả lời câu hỏi của phóng viên báo chí liên quan đến đấu giá tài sản, ông Nguyễn Tân Thịnh, Phó Cục trưởng Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính) cho biết, việc quản lý, sử dụng tài sản công không chỉ tuân thủ Luật Quản lý sử dụng tài sản công mà còn nhiều văn bản phát luật khác.

Ông Thịnh lấy ví dụ, khi tổ chức đấu thầu tài sản công sẽ thực hiện theo Luật đấu thầu; Cho thuê, bán, chuyển nhượng đối với tài sản công sẽ thực hiện quy định pháp luật về định giá; Khi tổ chức bán đấu giá lại phụ thuộc vào quy định pháp luật về bán đấu giá tài sản công…

Do đó, việc công khai thông tin về đấu giá tài sản và chế tài xử lý trong trường hợp không công khai đối với tài sản công sẽ thực hiện theo Luật Đấu giá tài sản, Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản và các quy định pháp luật về xử lý vi phạm trong lĩnh vực đấu giá tài sản.

Riêng quản lý chuyên ngành về tài sản công, Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công có quy định nhằm công khai việc xử lý tài sản công.

Theo đó, tài sản công khi bán, chuyển nhượng phải được đấu giá, trừ những tài sản có giá trị nhỏ được bán theo hình thức niêm yết giá hoặc bán chỉ định. Trong đó, niêm yết giá vẫn phải thực hiện công khai như đấu giá; Hình thức bán chỉ định chỉ áp dụng những tài sản công dưới 10 triệu đồng. Việc bán đấu giá và niêm yết công khai đối với tài sản phải được đăng tải trên trang thông tin điện tử về tài sản công.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM