VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Tăng cường quản lý và nâng cao sử dụng hiệu quả nợ công

Thủ tướng Nguyễn Xuân phúc vừa yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành khẩn trương rà soát, hoàn thiện dự thảo Báo cáo Quốc hội về tình hình vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch vay và trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021-2025, trình Chính phủ đề án để báo cáo các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội, bảo đảm chất lượng và tiến độ theo quy định.

Thực trạng quản lý nợ công giai đoạn 2016-2020 và định hướng giải pháp cho giai đoạn mới

Kiểm soát chặt chẽ bội chi ngân sách và nợ công, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế

Đẩy mạnh triển khai kế hoạch vay và trả nợ công giai đoạn 2021-2025 ngay từ đầu năm

Hoàn thiện kế hoạch vay, trả nợ công 05 năm giai đoạn 2021-2025

Tại cuộc họp Thường trực Chính phủ thảo luận dự thảo Báo cáo Quốc hội về tình hình vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch vay và trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021-2025 chiều ngày 18/2, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc biểu dương và đánh giá cao việc Bộ Tài chính đã cùng các bộ, ngành liên quan chuẩn bị, nghiên cứu kỹ, xây dựng và hoàn thiện dự thảo Báo cáo.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân phúc phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Nguồn: baochinhphu.vn
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân phúc phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Nguồn: baochinhphu.vn

Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến tại cuộc họp, rà soát  kỹ từng nội dung, tiếp tục hoàn thiện dự thảo Báo cáo theo hướng đánh giá đúng thực trạng, nêu bật xu hướng nợ công giảm so đầu nhiệm kỳ.

Chỉ đạo về xây dựng kế hoạch vay và trả nợ công giai đoạn 2021-2025, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lưu ý Bộ Tài chính cần phân tích, đánh giá kỹ bối cảnh tình hình trong nước, quốc tế, trong đó nhu cầu vốn đầu tư phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới do tác động của đại dịch Covid-19. Trong đó, cần đặc biệt lưu ý đến một trong ba đột phá chiến lược theo Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, đó là đầu tư cho phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng.

Bên cạnh đó, cách tiếp cận chính sách tài khoá, nợ công phải bảo đảm tính chủ động, tích cực, vừa thúc đẩy phát triển đất nước, vừa bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an ninh, an toàn tài chính quốc gia.

Bộ Tài chính và các bộ, cơ quan liên quan cần tập trung nghiên cứu, có định hướng chính sách cụ thể, bảo đảm lợi ích tổng thể của nền kinh tế; phải tính toán kỹ mức trần nợ công, bảo đảm phù hợp với tinh thần các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và quản lý chặt chẽ, bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn vay và bố trí nguồn trả nợ...

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tỷ lệ nợ công so với GDP đã giảm từ 63,7% năm 2016 xuống còn 55,3% GDP năm 2020, được kiểm soát chặt chẽ trong giới hạn an toàn theo quy định; hiệu quả quản lý và sử dụng nợ công tăng lên; đáp ứng kịp thời những nhu cầu cấp bách của nền kinh tế, đặc biệt là phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng. 

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM