VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Tăng thu ngân sách hàng nghìn tỷ đồng qua thanh kiểm tra thuế, hải quan

Đến ngày 15/11/2018, cơ quan Hải quan đã thực hiện 6,5 nghìn cuộc kiểm tra sau thông quan. Nguồn: internet

Tăng thu ngân sách hàng nghìn tỷ đồng qua thanh kiểm tra thuế, hải quan

Qua công tác thanh tra, kiểm tra, cơ quan thuế, hải quan đã kiến nghị thu nộp và ngân sách nhà nước hàng chục tỷ đồng.

Thêm 05 thủ tục hành chính triển khai qua Cơ chế một cửa quốc gia từ ngày 18/12/2018

Thêm nhiều chức năng mới trong hệ thống nộp thuế điện tử và thông quan 24/7

Chống buôn lậu - Cao điểm dịp cuối năm

11 tháng, ngành Thuế thu ngân sách đạt trên 93%

Trong lĩnh vực Thuế, tính đến ngày 26/11/2018, cơ quan thuế đã thực hiện gần 78,6 nghìn cuộc thanh tra, kiểm tra thuế tại doanh nghiệp và kiểm tra trên 424,96 nghìn hồ sơ tại trụ sở cơ quan thuế, kiến nghị xử lý thu vào ngân sách nhà nước gần 15,4 nghìn tỷ đồng (số đã nộp vào ngân sách là 10,2 nghìn tỷ đồng); Chống chuyển giá, giảm lỗ trên 25,1 nghìn tỷ đồng; Thu hồi được 28,1 nghìn tỷ đồng nợ thuế.

Thời gian còn lại của năm 2018, cơ quan thuế các cấp sẽ tiếp tục triển khai quyết liệt công tác thu hồi nợ và cưỡng chế nợ thuế, phấn đấu đưa tổng số nợ thuế đến thời điểm 31/12/2018 không vượt quá 5% tổng thu ngân sách nhà nước như mục tiêu đề ra.

Trong lĩnh vực Hải quan, tính đến ngày 15/11/2018, cơ quan hải quan đã thực hiện 6,5 nghìn cuộc kiểm tra sau thông quan, xử lý thu vào ngân sách 2.000 tỷ đồng; Đôn đốc, xử lý thu hồi 1.333 tỷ đồng nợ thuế; Phát hiện, bắt giữ, xử lý trên 15,5 nghìn vụ việc vi phạm trong lĩnh vực hải quan, xử lý tăng thu cho ngân sách 306 tỷ đồng.

Để hoàn thành đạt và vượt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2018 được giao,  cơ quan thuế và hải quan sẽ tích cực phối hợp với các cơ quan có liên quan của địa phương tiếp tục tăng cường công tác quản lý thu, chống thất thu, chống buôn lậu, gian lận thương mại và chuyển giá.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM