VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Thành lập Nhóm tư vấn theo quy định của Chương Thương mại và Phát triển bền vững trong EVFTA

Việt Nam tích cực chuẩn bị thực thi EVFTA về thương mại và phát triển bền vững. Ảnh minh họa: VGP

Thành lập Nhóm tư vấn theo quy định của Chương Thương mại và Phát triển bền vững trong EVFTA

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký Quyết định thành lập Nhóm tư vấn trong nước (Domestic Advisory Group - DAG) Việt Nam theo quy định của Chương Thương mại và Phát triển bền vững trong Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA).

Quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công

Ưu tiên ngân sách và các nguồn lực hợp pháp bảo đảm kinh phí cho phòng, chống dịch

Mức chi và quyết toán kinh phí ngân sách phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho DNNVV

Lập dự toán, quản lý và quyết toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công

Theo đó, Nhóm DAG Việt Nam hoạt động như một diễn đàn, không có tư cách pháp nhân, không có con dấu và tài khoản riêng, tự chịu trách nhiệm về kinh phí hoạt động của mình.

Chức năng và nhiệm vụ của Nhóm DAG Việt Nam là tập hợp, trình bày quan điểm và đưa ra khuyến nghị, tư vấn và góp ý đối với việc thực thi Chương Thương mại và Phát triển bền vững của Hiệp định EVFTA phù hợp với cam kết tại Hiệp định. Các quan điểm và khuyến nghị của Nhóm DAG Việt Nam sẽ được gửi lên Ủy ban Thương mại và Phát triển bền vững của EVFTA.

Thành viên Nhóm DAG Việt Nam là các hiệp hội, tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận của Việt Nam, được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, đại diện cho các lợi ích chính đáng tại Việt Nam liên quan đến thương mại và phát triển bền vững. Nhóm DAG Việt Nam gồm 03 phân nhóm là kinh tế, xã hội và môi trường. Thành phần của các phân nhóm được phân bổ cân bằng nhau.

Cụ thể, danh sách thành viên Nhóm DAG Việt Nam gồm: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (đại diện giới sử dụng lao động); Viện Công nhân và Công đoàn, trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD). Danh sách này có thể được Bộ trưởng Bộ Công Thương điều chỉnh, bổ sung.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan tiếp tục triển khai các công việc cần thiết sau khi thành lập Nhóm DAG Việt Nam để bảo đảm Nhóm DAG Việt Nam hoạt động một cách hiệu quả và phù hợp với quy định của EVFTA.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM