VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Chấn chỉnh thực hiện quy chế làm việc của Chính phủ

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp đầu tiên với các thành viên Chính phủ, ngày 12/4/2016. Ảnh: VGP.

Chấn chỉnh thực hiện quy chế làm việc của Chính phủ

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa có văn bản yêu cầu chấn chỉnh thực hiện quy chế làm việc của Chính phủ. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu các lãnh đạo Bộ, cơ quan dự họp của Thường trực Chính phủ phải dự đúng thành phần được mời, không cử người không đủ thẩm quyền dự họp.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Không tăng giá điện, phí BOT

Nhìn lại chuyến tham dự Hội nghị cấp cáo ASEAN – Nga của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp lãnh đạo các nước ASEAN

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm chính thức Liên bang Nga

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu: Đối với cuộc họp của Thường trực Chính phủ, cuộc họp do Thủ tướng, Phó Thủ tướng chủ trì thì lãnh đạo bộ, cơ quan dự đúng thành phần được mời, không cử người không đủ thẩm quyền dự họp.

Khi được yêu cầu, người dự họp phải có quan điểm tham mưu, ý kiến đề xuất về nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của bộ, cơ quan mình. Ý kiến của người dự họp là ý kiến chính thức của bộ, cơ quan và là cơ sở để người chủ trì xem xét, kết luận về nội dung họp.

Thủ tướng cũng đề nghị Văn phòng Chính phủ hạn chế sử dụng tài liệu giấy tại phòng họp, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ các phiên họp.

Để tiết kiệm thời gian và tập trung thảo luận, Thủ tướng cũng yêu cầu thành viên Chính phủ phải chuẩn bị báo cáo tóm tắt, trình bày ngắn gọn, rõ ràng. Các thành viên tham gia thảo luận ngắn gọn, cụ thể, đúng vấn đề, thể hiện rõ quan điểm đồng ý hay không đồng ý đối với nội dung thảo luận, xin ý kiến.

Bên cạnh đó, các bộ, ngành phải gửi báo cáo, đề án cho Văn phòng Chính phủ trước khi họp ít nhất 3 ngày. Các thành viên Chính phủ sử dụng tài liệu phiên họp được gửi qua hộp thư điện tử công vụ của Chính phủ. Sắp tới, Văn phòng Chính phủ cũng tiến tới thực hiện gửi giấy mời điện tử cho tất cả các cuộc họp, hội nghị của Chính phủ, Thủ tướng.

Văn bản cũng nêu rõ yêu cầu "không trình Thủ tướng giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền xử lý của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ. Văn phòng Chính phủ chuyển trả lại các Bộ, cơ quan các vấn đề không thuộc phạm vi thẩm quyền giải quyết của Thủ tướng Chính phủ theo đúng Quy chế làm việc của Chính phủ".

Ngoài ra, liên quan đến các phiếu xin ý kiến thành viên Chính phủ được Văn phòng Chính phủ gửi đến, thành viên Chính phủ cần nghiên cứu, cho ý kiến nghiêm túc, gửi lại Văn phòng Chính phủ đúng thời hạn theo Quy chế (07 ngày). Trường hợp quá hạn mà không có ý kiến thì thành viên Chính phủ phải chịu trách nhiệm trước Chính phủ về vấn đề được hỏi.

Để bảo đảm thực hiện đồng bộ, hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan thực hiện nghiêm chỉnh các chỉ đạo nói trên và triển khai nghiêm túc, thiết thực các vấn đề có liên quan trong bộ, cơ quan./.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM