VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Kho bạc Nhà nước Lâm Đồng: Thu ngân sách quý I/2018 tăng hơn 33%

Quang cảnh Hội nghị tổng kết năm 2017 tại KBNN Lâm Đồng

Kho bạc Nhà nước Lâm Đồng: Thu ngân sách quý I/2018 tăng hơn 33%

Trong quý I/2018, Kho bạc Nhà nước Lâm Đồng đã tập trung đầy đủ, kịp thời các khoản thu ngân sách và thực hiện điều tiết cho các cấp ngân sách chính xác, đúng quy định. Số thu ngân sách nhà nước trong quý I/2018 đạt 1.938,116 tỷ đồng, tăng 33,83% so với cùng kỳ năm 2017.

Kho bạc Nhà nước công bố tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 4/2018

Kho bạc Nhà nước Trung ương tổ chức về nguồn tại Tuyên Quang

Quản lý ngân quỹ nhà nước sau một năm thực thi luật ngân sách nhà nước 2015

Ông Mai Giang Nam, Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước (KBNN) Lâm Đồng cho biết, thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước (NSNN), trong quý I/2018, KBNN Lâm Đồng đã chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan thu trên địa bàn, tăng cường thực hiện các biện pháp thu, đảm bảo tập trung đầy đủ, kịp thời các khoản thu vào NSNN và thực hiện điều tiết cho các cấp ngân sách chính xác, đúng quy định.

Số thu NSNN trong quý I/2018 đạt 1.938,116 tỷ đồng, tăng 33,83% so với cùng kỳ, đạt 28,71% dự toán địa phương và 30,41% dự toán Trung ương.

Theo ông Mai Giang Nam, công tác phối hợp thu với các ngân hàng thương mại (NHTM) cũng được KBNN Lâm Đồng đẩy mạnh trong quý I/2018 với nhiều hình thức như: Thu tại quầy giao dịch của ngân hàng, qua các kênh giao dịch điện tử internet, ATM, POS, qua đó góp phần tập trung kịp thời các khoản thu của NSNN, tạo điều kiện tốt nhất cho người nộp thuế.

Tính chung quý I/2018, tổng số món thu qua NHTM đạt 74.624 món, tăng 11,98%; tổng số tiền mặt thu qua NHTM đạt 1.722,8 tỷ đồng, tăng 72,6% so với cùng kỳ năm 2017.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM