VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Ủy ban Giám sát Tài chính cần tăng năng lực dự báo phân tích kinh tế vĩ mô

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá cao những cố gắng của Ủy ban trong nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ các giải pháp về điều hành kinh tế vĩ mô.

Ủy ban Giám sát Tài chính cần tăng năng lực dự báo phân tích kinh tế vĩ mô

Chiều 25/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã có buổi làm việc với Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia (UBGSTCQG).

Ngành Ngân hàng đóng góp tích cực trong việc ổn định, phát triển kinh tế vĩ mô

“Ngành Tài chính luôn vượt qua khó khăn, để xây dựng phát triển đất nước”

Tham dự buổi làm việc còn có lãnh đạo các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước và Văn phòng Chính phủ.

Phát biểu tại buổi làm việc,Phó Thủ tướng Vương Đình Huệđánh giá cao những cố gắng của Ủy ban trong nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ các giải pháp về điều hành kinh tế vĩ mô, giám sát chung thị trường tài chính; xây dựng hệ thống các chỉ tiêu giám sát trên cơ sở kết hợp các tiêu chí an toàn tài chính của các cơ quan giám sát chuyên ngành và các chuẩn mực, thông lệ quốc tế phù hợp với Việt Nam.

UBGSTCQG đã hình thành Kho dữ liệu khá đồng bộ và hoàn chỉnh về toàn cảnh thị trường tài chính; nghiên cứu và áp dụng các mô hình, phương pháp phân tích, tổng hợp để nâng cao giám sát chung thị trường tài chính.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Thủ tướng cũng lưu ý UBGSTCQG một số hạn chế cần sớm khắc phục: Đến nay các quy định về thực hiện chức năng điều phối, giám sát thị trường tài chính và giám sát chung thị trường tài chính vẫn chưa được ban hành, tiến độ báo cáo và chất lượng báo cáo giám sát của Ủy ban còn chậm so với quy định. Chất lượng báo cáo giám sát và việc điều phối hoạt động giám sát còn hạn chế.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu UBGSTCQG cần tăng cường năng lực phân tích, dự báo kinh tế vĩ mô, chủ động tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ trong phản ứng chính sách kịp thời, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Trong đó, riêng năm 2016 này, Ủy ban cần phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tham mưu cho Chính phủ hoạch định, triển khai hệ thống các giải pháp thực hiện mục tiêu tái cấu trúc nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng giai đoạn 2016- 2020; đề xuất các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm ổn định vĩ mô và hệ thống tài chính quốc gia.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu UBGSTCQG phối hợp với Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu, tham mưu chính sách về bảo đảm an toàn nợ công, tái cơ cấu DNNN, xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng và Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng (VAMC), phát hành trái phiếu Chính phủ trong cân đối với chính sách tiền tệ, định hướng tái cơ cấu thị trường tài chính với trọng tâm là tái cơ cấu các tổ chức tín dụng, thị trường chứng khoán, bảo hiểm; định hướng hoạt động của các tổ chức tín dụng nước ngoài tại Việt Nam.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu UBGSTCQG đề xuất Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về điều phối giám sát và giám sát chung thị trường tài chính, làm rõ mối quan hệ giữa cơ quan chung và cơ quan giám sát chuyên ngành, vai trò của từng cơ quan trong giám sát an toàn vĩ mô của hệ thống tài chính.

Ủy ban cần phân tích và đánh giá sâu hơn về thị trường chứng khoán, bảo hiểm và các dòng vốn chu chuyển giữa các khu vực ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm; đề xuất các công cụ xác định rủi ro hệ thống đối với thị trường tài chính và rủi ro an toàn vĩ mô, các chỉ tiêu đánh giá an toàn hệ thống tài chính, từ đó đề xuất hoàn thiện cơ chế giám sát chung và và giám sát chuyên ngành phù hợp với điều kiện Việt Nam, hướng dần theo chuẩn mực và thông lệ quốc tế.

Bên cạnhđó, UBGSTCQG cần chủ động phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan trong cung cấp, chia sẻ thông tin về thị trường tài chính; kiến nghị, đề xuất ban hành, sửa đổi chính sách, quy định của các Bộ, cơ quan giám sát chuyên ngành để có phản ứng chính sách hoặc xử lý kịp thời các trường hợp có dấu hiệu vi phạm trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm và phối hợp đánh giá các điều kiện cấp phép trong ba lĩnh vực này.

Đồng thờicần tiếp tục củng cố và hoàn thiện cơ sở dữ liệu về hệ thống tài chính quốc gia, bảo đảm độ tin cậy, đề xuất cơ chế phối hợp, chia sẻ thông tin với các cơ quan giám sát chuyên ngành để phát huy tối đa hệ thống cơ sở dữ liệu...

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM