VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Xử lý hàng tồn đọng tại cảng Hải Phòng

Hàng hóa ùn tắc tại cảng Hải Phòng. Nguồn: internet

Xử lý hàng tồn đọng tại cảng Hải Phòng

(Tài chính) Ủy ban Nhân dân (UBND) TP. Hải Phòng vừa có văn bản gửi các Sở: Tài chính, Công thương, Tài nguyên và Môi trường; Cục Hải quan thành phố Hải Phòng; các doanh nghiệp kinh doanh cảng biển, kho bãi, đại lý hãng tàu, giao nhận trên địa bàn thành phố đẩy nhanh tiến độ xử lý hành tồn đọng.

Theo đó, Cục Hải quan TP. Hải Phòng khẩn trương tổ chức thực hiện và tăng cường tuyên truyền, phổ biến Thông tư số 15/2014/TT-BTC ngày 27/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý hàng tồn đọng trong khu vực giám sát hải quan đến các doanh nghiệp kinh doanh cảng biển, đại lý hãng tàu, giao nhận… trên địa bàn Thành phố.

Các doanh nghiệp kinh doanh cảng biển, kho bãi, đại lý hãng tàu, giao nhận… chủ động, phối hợp chặt chẽ, kịp thời cung cấp thông tin về hàng tồn đọng cho cơ quan hải quan để xử lý theo hướng dẫn tại Thông tư 15/2014/TT-BTC ngày 27/01/2014 của Bộ Tài chính.

UBND Thành phố quyết định thành lập Tổ công tác của Thành phố để chỉ đạo xử lý hàng tồn đọng tại các cảng biển trên địa bàn Thành phố, thành phần gồm: Lãnh đạo UBND Thành phố, lãnh đạo các Sở, ngành: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Công thương, Giao thông vận tải, Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng, doanh nghiệp kinh doanh cảng biển, kho, bãi, đại lý hãng tàu…

Nhiệm vụ của Tổ công tác: Chỉ đạo nhanh việc xử lý hàng tồn đọng; kiểm kê, phân loại hàng hóa tồn đọng; lập phương án và đề xuất xử lý cho Hội đồng xử lý hàng hóa tồn đọng do Cục trưởng Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng thành lập (theo hướng dẫn tại Thông tư số 15/2014/TT-BTC ngày 27/01/2014 của Bộ Tài chính); kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện xử lý hàng tồn đọng; làm việc với các Bộ, ngành Trung ương để thống nhất phương án xử lý đối với các vụ việc lớn, phức tạp (nếu có).

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM